Landmænd presser på for biogasanlæg til Trekantområdet

Planer om et landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet er langt fremme, og lokale landmænd er indkaldt til orienterende møde hos Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL.

En styregruppe nedsat af Linkogas, Trekantområdets Forening for Biomasseejere, KHL og Vejle-Fredericia Landboforening arbejder på at etablere et biogasanlæg i Trekantområdet, oplyser man i en pressemeddelelse.

KHL vurderer, at råvaregrundlaget med husdyrgødning i den sydlige del af Trekantområdet er mere end tilstrækkeligt til at kunne holde et anlæg i fuld drift.

Så nu skal et orienterende møde for husdyrproducenter og planteavlere hos KHL på Niels Bohs Vej i Kolding den 13. juni afdække, om der er opbakning fra landmændene til at arbejde videre med projektet.

- Hos Linkogas i Lintrup ved Rødding har vi produceret biogas i 32 år. Vi ser et stort potentiale i at give vores erfaringer og knowhow videre til et landmandsejet anlæg i Trekantområdet. De synergieffekter, vi kan opnå ved at vokse, er vigtige for at bevise, at »landmanden kan selv« i forhold til de store ikke-landmandsejede biogasselskaber. Landmandens selvstændighed er afgørende – også her - og det kan ikke gå hurtigt nok med at etablere et biogasanlæg i Trekantområdet. Vi er i tæt kontakt med Kolding og Vejen kommuner, og det bliver formentlig her, anlægget i givet fald kommer til at ligge. I bedste fald kan det stå færdigt om godt to år, siger Aksel Buchholt, formand for Linkogas og formand for Styregruppen.

Trekantområdet mangler et biogasanlæg

Næstformand i styregruppen og næstformand for Trekantområdets Forening for Biomasseejere, svineproducent Niels Blem Sørensen fra Jordrup, forventer meget stor opbakning til biogas-planerne.

Også fra planteavlerne, som vil være aftagere af afgasset gylle samt være leverandører til anlægget af biomasse i form af eksempelvis halm, græsensilage og frøgræsafpuds og på sigt måske også roer.

- Biogas er en central del af de danske energi- og klima-prioriteringer og en vigtig del af målsætningen om uafhængighed af russisk gas. Landbruget skal også levere på klimaområdet og bidrage til grøn omstilling, så det er vigtigt at gribe chancen nu og hjælpe klimaet med produktion af CO2-neutral biogas. Et område, hvor vi halter helt bagefter i Trekantområdet. Det tiltaler mig som selvstændig landmand, at der arbejdes med en andelsmodel. Økonomien i biogasproduktion er god, så selvfølgelig skal vi have et landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet, siger Niels Blem Sørensen.

 

Læs også