Nye tal: Strukturudviklingen buldrer derudaf

Det samlede antal af bedrifter i Danmark er på ti år faldet med 9.266 – svarende til, at mere end hver femte bedrift er forsvundet. Der er nu 31.395 bedrifter tilbage i Danmark, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Færre gårde – flere hektar. Det er udviklingen i en nøddeskal ifølge tal fra Danmarks Statistiks netop offentliggjorte ti-årsoversigt.

Oversigten viser, at antallet af besætninger i Danmark er faldet fra i alt 40.661 bedrifter i 2011 til 31.395 i 2021.

Mest markant har strukturudviklingen været i fjerkræsektoren, hvor over halvdelen af hønsebesætningerne er forsvundet de seneste otte år. Der er nu 1.596 bedrifter tilbage mod 3.387 for otte år siden. I 2012 og 2013 steg antallet af hønsebesætninger, så set over hele ti-årsperioden er der dog »kun« forsvundet 916 hønsebesætninger, svarende til mere end hver tredje hønsebesætning.

Det samlede antal høns er steget fra 18,2 millioner i 2011 til 21,5 millioner i 2021, og antallet af slagtekyllinger er steget fra 12,5 millioner til 14,1 millioner. I samme periode er antallet af økologiske dyr strøget i vejret med i alt 2,8 millioner i gennemsnit.

Udviklingen har også været meget markant i svinesektoren, hvilket du kan læse om her.

Færre kvægbesætninger

Antallet af kobesætninger – som Danmarks Statistik kalder dem – er faldet fra 11.973 til 8.516. Det vil sige, at tre ud af ti kobesætninger er forsvundet. I 2021 var der 643.000 køer, hvilket skal sammenlignes med 664.000 køer i 2011.

De danske gårde er i samme periode blevet markant større målt på jordtilliggendet. I 2021 er antallet af hektar således vokset til 83,4 pr. besætning i gennemsnit – 18,5 hektar mere end i 2011 og i øvrigt et spring på hele 4,4 hektar i forhold til 2020.

Kigger vi nærmere på statistikken, udgør bedrifter på over 100 hektar nu 22,9 procent af samtlige bedrifter – mod 19,8 procent i 2011. Resten af bedriftsstørrelserne fylder mindre i det samlede billede – på nær bedrifter under 10 hektar, som i dag udgør 28 procent af samtlige bedrifter mod 26,3 for ti år siden.

 

Læs også