De fire store andelsselskaber går sammen om grøn gødning

De fire store, landmandsejede andelsselskaber DLG, Danish Agro, Arla og Danish Crown går nu sammen og stifter et nyt selskab.

Dansk landbrug er midt i en historisk forandring, hvor der er bred enighed om, at erhvervet skal være klimaneutralt i 2050. For at indfri det mål skal der nye metoder og produkter i brug, som kan sænke udledningen af klimagasser hos den enkelte landmand.

Nu har de fire største andelsselskaber DLG, Danish Agro, Arla og Danish Crown forenet kræfterne med netop det mål for øje. Med en tocifret millioninvestering har andelsselskaberne stiftet selskabet Green Fertilizer Denmark, der skal undersøge, hvorvidt der kan etableres en produktion af mere bæredygtig gødning på dansk grund. 

- Det er den samlede værdikæde fra jord til bord, der er gået sammen om dette projekt. Med det nystiftede selskab sender vi et klart signal om, at vi på tværs af andelsselskaberne vil sætte handling bag ambitionerne om at være klimaneutrale i 2050. En mere bæredygtig gødningsløsning er et vigtigt skridt på vores vej mod det fælles mål, og potentialet vurderer vi som værende enormt, siger Bent Nissen, koncerndirektør i DLG og bestyrelsesformand i Green Fertilizer Denmark.

I dag er gødning en forudsætning for, at den globale efterspørgsel på fødevarer kan imødekommes, og det er derfor udbredt i dyrkning af planter til både mennesker og dyr. Det sker for at sikre optimale vækstbetingelser for planten, og dermed bedst mulige udbytter i forhold til arealet. 

Anvendelsen af handelsgødning tegner sig dog for en betydelig del af CO2-udledningen fra planteproduktion, da det mange steder produceres af energi fra naturgas. Med gødning baseret på grøn ammoniak fra vindmøllestrøm kan udledningen fra handelsgødning i Danmark reduceres med cirka 750.000 tons CO2. Det svarer til udledningen fra cirka 250.000 dieselbiler.

Vindmøllestrøm er den vigtigste ingrediens

I 2021 annoncerede Copenhagen Infrastructure Partners' Energy Transition Fond en ambition om at bygge Europas største Power-to-X-anlæg, Høst PtX Esbjerg, der skal producere grøn ammoniak på baggrund af vindmøllestrøm fra Nordsøen. Netop den ammoniak vil blive en central faktor i den mulige etablering af en produktion af mere bæredygtig gødning på dansk jord. 

Udover gødning til landbruget vil ammoniakken også kunne bruges som brændstof til skibsfart, og desuden kan overskudsvarmen fra produktionen bruges til at opvarme husstande.

- Vi er glade for, at fire så stærke aktører, der er ejet af danske landmænd, nu tager det første fælles skridt mod en mere bæredygtig gødningsproduktion. Danmark er foregangsland på vindenergi, og med vores stærke vindressourcer kan vi også blive det på Power-to-X, som er nødvendig for, at der kan leveres på de store klimaambitioner, som både Danmark og EU har vedtaget, siger Karsten Plauborg, partner i Copenhagen Infrastructure Partners.

Det lange lys på

Det nyetablerede selskab skal i løbet af de næste 9-12 måneder lave en række forundersøgelser, som skal danne beslutningsgrundlaget for en eventuel investering i en produktion af mere bæredygtig gødning. Det omfatter bl.a. undersøgelser af mulige placeringer, diverse miljøundersøgelser samt projektering. Hvis forundersøgelserne viser, at der er det fornødne grundlag for at etablere en gødningsfabrik på dansk jord, vil den tidligst kunne stå klar i 2028.

- Det er et projekt, der har det lange lys på. Derfor er det vigtigt, at vi sætter gang i projektet nu, så vi foruden de indledende undersøgelser også kan påbegynde dialogen med samarbejdspartnere, investorer, eventuelle leverandører og relevante myndigheder, siger Bent Nissen. 

Hvis gødningsfabrikken bliver en realitet vil den producere mængder, der kan dække det danske forbrug - og mere til. Den kan derfor både sikre en stabil forsyning afgødning til dansk landbrug samt blive en eksportvare, og dermed vende det, der i dag er en importvare, til et eksporteventyr.

Læs også