Millioner skal sætte gang i pyrolysen

Med brug af brun raffinering – og især pyrolyse – kan klimaet skånes for millioner af tons CO2 i 2030, og samfundet kan få mere bæredygtig og grøn energi. Derfor sætter Fonden for Retfærdig Omstilling nu 196 millioner kroner af til at udvikle blandt andet teknologien bag pyrolyse.

Regeringen har fremrykket målet for Danmarks klimaneutralitet til 2045, og forude venter derfor en stor omstilling, hvor nye teknologier inden for brun raffinering – som pyrolyse og HTL – ventes at komme til at spille en betydelig rolle.

Især pyrolyse, som mange danskere kender som en rensefunktion i ovnen hjemme i køkkenet, vurderes af FN’s Klimapanel IPCC til at være en central teknologi. Pyrolyseolie og pyrolysegas kan erstatte fossil olie og indgå i produktionen af bæredygtigt brændstof til fx fly.

Samtidig produceres biokul, der kan binde CO2, fra den oprindelige biomasse over lang tid. Biokul kan fx oplagres eller anvendes i beton. Klimarådet har vurderet, at udrulning af teknologien i stor skala har potentiale til at reducere Danmarks udledning med op til 2 millioner tons CO2 i 2030.

Med den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug blev det i 2021 besluttet at øremærke 196 millioner kroner fra Fonden for Retfærdig Omstilling til at udvikle brun bioraffinering såsom pyrolyse.

Midlerne fra fonden bliver udmøntet af et indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet. Formand for indstillingsudvalget er Peter Hansen, der er CEO for energiteknologi-virksomheden Welltec:

- Brun bioraffinering er en helt central teknologi, når det drejer sig om at konvertere rest- og affaldsprodukter fra fx landbruget til grøn energi og kulstof, som kan optage CO2. Især pyrolyse har et kæmpestort potentiale i klimaomstillingen, men lige nu er teknologien stadig på demonstrationsniveau. Vi har brug for forskning og innovation, så teknologien kan udvikles og kommercialiseres, og der hurtigst muligt kan skabes et marked. Den udvikling skal midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling sætte fart på. siger Peter Hansen.

Penge kan gå til meget

Ved pyrolyse brændes rest- og affaldsprodukter fra landbrugs- og affaldssektoren, fx gylle, halm, slam fra spildevand og restfibre fra biogasproduktion, ved høj temperatur. I processen udskilles pyrolyseolie og -gas, som kan blive til bæredygtigt brændstof, fx i fly. Et andet restprodukt, biokul, kan lægges i store kulstoflagre, hvor det binder CO2. Materialet kan fx også benyttes i produktion af beton eller til stormflodsbeskyttelse i byområder.

Medlem af indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling Svend Elberg Thomsen, der er klimachef i energiselskabet Norlys, understreger behovet:

- Pyrolyse er genialt, fordi vi kobler forskellige sektorer sammen, som kan hjælpe hinanden med at blive grønne. Vi håber, at de 196 millioner kroner kan få sat gang i store anlæg, som på sigt kan bære sig selv økonomisk og hjælpe klimaet i stor skala, siger han.

Små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører kan søge midlerne fra Fonden fra Retfærdig Omstilling. Midlerne kan bruges til forsknings- og udviklingsaktiviteter, forprojekter og investeringer i bygninger og anlæg mv. Vurderingen er, at der ligger op mod 1.000 nye arbejdspladser i den nye sektor. Det stiller krav om efteruddannelse og omskoling, og derfor kan projekter også få støtte til kompetenceløft af arbejdskraft.

- Et vigtigt element

Dagens nyhed får ikke overraskende en god modtagelse hos Landbrug & Fødevarer.

- Det er en meget positiv nyhed, som vi er glade for. At Fonden for Retfærdig Omstilling annoncerer, at de nu har afsat 196 millioner kroner til at udvikle og udrulle teknologien bag pyrolyse, er et vigtigt element i at få teknologien udrullet, så den kan gøre en markant og positiv forskel i klimaregnskabet, siger Niels Peter Nørring, der er klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

Der er store forventninger til pyrolyseteknologien, både hos fagfolk, men også fra politisk side. Og det gælder også Niels Peter Nørring.
 
- Teknologien er essentiel i forhold til den grønne omstilling. Desuden vil den kunne skabe en masse arbejdspladser i en helt ny og meget lovende sektor. Vi synes, det er en god ide at tænke klimaets udfordringer sammen med cirkulære løsninger. Vi tror på, at det kan inspirere andre lande til at følge Danmarks eksempel, siger han.

Klimadirektøren mener dog, at der stadig skal gøres en indsats for at få rullet teknologien ud for alvor.

- Det meget positivt, at Fonden for Retfærdig Omstilling afsætter knap 200 millioner kroner, men for at pyrolysevirksomhederne kan få rullet teknologien ud i stort omfang og hurtigt, så det virkelig kan gøre en forskel, er det bydende nødvendigt, at der bliver fjernet nogle barrierer i form af bl.a. uklarere regler for, hvordan biokullet må udbringes på landbrugets arealer.

Læs også