Danish Genetics har overskud i et historisk svært år

Trods en udfordrende situation på verdensmarkedet lykkedes det Danish Genetics at opretholde sit globale salg og skabe overskud. Ifølge direktøren er resultatet tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

Det globale marked for svinekød har været særdeles udfordret i 2022, som følge af krigen i Ukraine, stigende produktionsomkostninger og faldende slagtenoteringer. Krigens afledte effekter og det dårlige bytteforhold har medført historiske reduktioner i so-bestanden, ikke kun i Danmark, men også internationalt.

På trods af denne lavkonjunktur formåede Danish Genetics både at fastholde afsætningen globalt og samtidigt at komme ud med en positiv bundlinje, som ifølge selskabets direktør er et tilfredsstillende resultat, situationen taget i betragtning.

Danish Genetics årsregnskab for 2022 viser et resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) på 7,8 millioner kroner og et resultat før skat på 1,8 millioner kroner.

Andre med røde tal

- På trods af de nævnte udfordringer har vi formået at levere et tilfredsstillende resultat i et svært år. Selvom vi naturligvis gerne ville have lavet et større overskud, så vægtede vi vores partnere og kunders forretning højere og lavede ingen prisstigninger på vores genetiske produkter. Derfor er vi tilfredse med at lave et overskud i et år, hvor andre i branchen har haft røde tal på bundlinjen, fortæller selskabets direktør Jan Gerber.

Selvom vi naturligvis gerne ville have lavet et større overskud, så vægtede vi vores partnere og kunders forretning højere og lavede ingen prisstigninger på vores genetiske produkter. Derfor er vi tilfredse med at lave et overskud i et år, hvor andre i branchen har haft røde tal på bundlinjen

Jan Gerber, direktør, Danish Genetics

Ifølge direktøren vil selskabet i 2023 fortsætte med at investere massivt i både igangværende og nye genetiske projekter, som det også var tilfældet i 2022.

Selskabet oplever ifølge direktøren en stor efterspørgsel efter Danish Genetics’ genetik.

Læs også