DLF opkøber lucerne forædlingsprogram af Corteva Agriscience

DLF overtog pr. 1. september Corteva Agrisciences lucerne-forædlingsprogram i USA. Formålet er at styrke DLF's genetik og konkurrenceevne i Nordamerika.

DLF har overtaget Corteva Agrisciences lucerne-forædlingsprogram samt visse tilknyttede kommercielle aktiviteter i Nordamerika med virkning fra den 1. september 2023.

Købet omfatter Cortevas genetiske baggrundsmateriale, kommercielle sorter og forædlingsprogram i lucerne. DLF overtager endvidere Alforex Seeds, som har været Cortevas dedikerede salgskanal for lucerne, samt en række tilknyttede produktbrands, særligt Hi-Gest, Hi-Ton og Hi-Salt. Forædlingsaktiviteten, der har udgangspunkt i Wisconsin og Washington, drives af 11 ansatte, som fortsætter i DLF’s regi.

Dette strategiske opkøb tilfører DLF en stærk platform i lucerne med elite-genetik, en stærk portefølje af brands og en ny salgskanal i markedet. Det binder også virksomhedens forædlingsindsats i lucerne sammen ved at integrere det i DLF’s globale forsknings- og udviklingsprogram.

Vil styrke forædlingen

Lucerne er den største græsmarksbælgplanteart globalt og en vigtig foderafgrøde, der udmærker sig ved at være flerårig og producere værdifuldt protein også under tørre forhold. Lucerne har et dybt rodsystem, der gør den meget robust overfor tørke. Derfor forventes det, at lucerne får en stigende betydning fremover til at sikre en stabil og bæredygtig produktion af foder og protein – ikke mindst i områder, der er udfordret af tørkeperioder.

- Vi har gennem en årrække haft et mål om at styrke vores forædling og generelle markedstilstedeværelse i lucerne, herunder i Nordamerika, siger Søren Halbye, koncerndirektør i DLF, og tilføjer:

- Vores opkøb af dette anerkendte lucerne-forædlingsprogram giver os en gylden mulighed for markant at forbedre vores genetiske population og dermed udvikle nye og forbedrede produkter til markedsføring igennem vores salgsapparat.

Styrker DLF’s konkurrenceevne

Et større og genetisk mere varieret forædlingsmateriale styrker mulighederne for at udvikle mere konkurrencedygtige sorter med større udbyttepotentiale, bedre sygdoms- og skadedyrsresistens, mere vinterhårdførhed og højere foderværdi.

- DLF er en langsigtet, strategisk aktør inden for foderfrø på globalt plan. Med købet af Cortevas lucerneprogram har vi fuldt fokus på at udvikle og løbende tilbyde tekniske forbedrede lucerneprodukter til vores kunder og slutbrugerne, udtaler Søren Halbye.

- Vi har naturligvis ambitioner om til stadighed at levere førsteklasses foderprodukter til markedet, herunder at sikre en stabil forsyningssikkerhed og en god service for vores kunder, tilføjer han.

DLF er en global frøvirksomhed ejet af danske frøavlere. Virksomheden har mere end 2.200 medarbejdere i 22 lande verden over og tilbyder produkter indenfor frø til foder og plæner. Selskabet leverer frø til mere end 100 lande og har en komplet værdikæde inden for frø til foder og plæner, sukkerroefrø, foderroefrø, lægge- og spisekartofler samt frøproduktion af grøntsagsfrø.

Læs også