DLF vil etablere joint venture med fransk selskab om sukkerroe-aktiviteter

DLF Seeds A/S og Groupe Florimond Desprez vil etablere et joint venture omkring deres sukkerroe-aktiviteter for at stå stærkere.

DLF Seeds og det fransk selskab Groupe Florimond Desprez har indgået en afale om at undersøge muligheden for at lægge de to selskabers sukkerroefrø-, foderroefrø- og industrielle cikorieforretning sammen i et joint venture. Formålet med det nye joint venture er at blive en stærk og innovativ aktør inden for sukkerroesektoren. Det oplyser DLF i en pressemeddelelse.

Sukkerroebranchen står over for omfattende krav og nye markedssegmenteringer, der tager afsæt i ny lovgivning og ændrede klimaforhold, oplyser den andelsejede koncern. For at kunne imødekomme disse krav samt behovet for hurtige teknologiske fremskridt øges investeringsbehovet i sektoren vedvarende. Derfor har begge parter valgt at forene kræfterne for mere effektivt at være i stand til at løse disse udfordringer.

- Det nye joint venture er et strategisk træk, der er forankret i vores fælles vision om at sikre en stærk position, som kan levere en avanceret og mangfoldig produktportefølje og skabe værdi for landbruget og sukkerroesektoren. Vores nye fælles roefrøvirksomhed vil blive en topaktør på det globale sukkerroe- samt foderroefrømarked, udtaler Søren Halbye, adm.direktør for DLF Seeds A/S.

- Vores to sukkerroefrøforretninger komplementerer hinanden meget fint både i forhold til planteforædling og forsyningskæden af roefrø. Disse synergier vil give os øget styrke til at facilitere overgangen til agroøkologi og støtte roedyrkerne i bestræbelserne på at tilpasse sig til klimaforandringerne. Derudover deler DLF Seeds A/S og Groupe Florimond Desprez de samme grundlæggende værdier, hvilket både vil sikre den driftsmæssige succes af dette joint venture og samtidig garantere den langsigtede udvikling af innovative roesorter, udtaler François Desprez, præsident for Groupe Florimond Desprez.

Godkendelsesproces

Selskaberne vil nu indlede en proces, hvor de i tæt samarbejde vil udarbejde en integrationsplan. Integrationen vil blive udført under hensyn til at minimere forstyrrelser og optimere synergierne mellem DLF og roe- og cikorie-forretningsenheden i Groupe Florimond Desprez.

Det er DLF’s datterselskab, DLF Beet Seed, og Groupe Florimond Despres sukkerroeforretning, SesVanderHave, der vil slå kræfterne sammen. Konkret vil man gerne etablere en ny enhed, der opererer under et nyt selskabsnavn. Denne nye enhed vil have sit eget ledelsesteam, der skal lede driften og den strategiske retning.

Etableringen af joint venturet er i øjeblikket underlagt en regulatorisk godkendelsesproces. Praktiske ændringer i den daglige drift vil blive udskudt, indtil denne proces er afsluttet. I den mellemliggende periode op til den forventede ikrafttrædelsesdato for joint venturet den 1. juli 2024 vil de to selskaber forblive uafhængige og uændrede.

DLF har gennem mange år haft et samarbejde med Florimond Desprez omkring ejerskabet af Danespo samt Magno Seeds, der er DLF’s roeforretning i Nordamerika. DLF overtog for nogle år siden Florimond Desprez’s sorter og forædlingsprogram i lucerne.

Om Groupe Florimond Desprez

Groupe Florimond Desprez forædler sorter og producerer frø for at imødekomme behovene hos planteavlere, de agroindustrielle sektorer og forbrugerne, og bidrager samtidig med en aktiv support til den agroøkologiske transition.

Koncernen arbejder primært med arter beregnet til humant forbrug og er verdensførende inden for sukkerroefrø, en førende europæisk kornforædler og en betydelig spiller på det europæiske marked for læggekartofler. Groupe Florimond Desprez er en uafhængig familieejet virksomhed, der opererer i 65 lande, og anvender 15 procent af sin omsætning til forskning.

Groupe Florimond Desprez beskætiger 1.000 personer.

Læs også