To sydjyske landboforeninger foreslår fusion

Hvis forslaget vedtages, vil det give den nye bestyrelse flere muskler at spille med og bedre mulighed for at tale landbrugets sag, mener de to landboforeninger. Derfor er det to enige bestyrelser, der bakker op om fusionsforslaget

Tænk, hvis man nu kunne forene kræfterne fra to allerede veldrevne landboforeninger? Så man bruger færre kræer på det rent administrave, og flere på at tale landbrugets sag?

Det er blandt de helt centrale argumenter for, at to enige bestyrelser nu foreslår en fusion mellem landboforeningerne Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening. Det skriver de to landboforeninger i en pressemeddelelse.

- Jeg håber, at medlemmerne sammen med mig vil stille sig positivt i forhold til en fusion, så vi sammen får flere muskler til at varetage landbrugets interesser, siger formanden for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen.

Der foregår allerede et meget tæt samarbejde mellem bestyrelserne i foreningerne. Det er oplagt, fordi mange af de politiske mærkesager er næsten identiske – og det samme er de udfordringer, som medlemmerne står over for lige nu – og ikke mindst kommer til at stå over for i fremtiden, mener de to landboforeninger: Konsekvenserne af de nationale vandområdeplaner, som fastsætter krav til efterafgrøder, N-reduktioner og braklægninger – for blot at nævne tre. Desuden afvander mange medlemmer til de samme, store vandsystemer som f.eks. Ribe Å, Kongeåen, Varde Å og Skjern Å.

Det betyder også, at man i begge foreninger har et samarbejde med de lokale kommuner; herunder Billund, Vejen, Varde, Esbjerg, Vejle, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande. Derfor er det for begge bestyrelser helt afgørende, at det tætte samarbejde fortsæter og ligefrem styrkes efter en fusion.

- En større organisation kan forstærke det, vi gerne vil opnå. Vi vil forblive en forening, som tager udgangspunkt i medlemmerne og varetager landbrugets interesser, siger H.C. Gæmelke, der er formand for Jysk Landbrug.

Dansk landbrug i forandring

Strukturen i dansk landbrug er også under forandring, og det skal strukturen i landboforeningerne også afspejle. Forandringen betyder blandt andet, at der bliver færre og færre landmænd og hele landet. Ser vi specifikt på Sydvestjysk Landboforening og Jysk Landbrug, er medlemsantallet over de seneste tre år faldet med omkring 10 procent i hver forening.

Den positive side af denne udvikling er, at medlemmerne ikke melder sig ud af foreningerne pga. utilfredshed, skriver de to landboforeninger. Men oftest har de solgt gården til naboen, som allerede er medlem, og derved ser man en nedgang i det samlede antal medlemmer hvert eneste år.

- Det er supervigtigt, at vores medlemmer føler en nærhed og forståelse i mødet med landboforeningen – også selv om foreningen bliver større efter en fusion. Styrken i fusionen ligger blandt andet i, at vi bliver en del af et større fællesskab, siger Kåre F. Andersen, der er næstformand i Sydvestjysk Landboforening.

Forslaget om fusion bliver stillet ved foreningernes generalforsamlinger i marts. For Sydvestjysk Landboforening sker det den 11. marts i Sagros hus i Esbjerg, og for Jysk Landbrug bliver det den 13. marts i Sagros hus i Billund.

Senest har de syd- og sønderjyske landboforeninger KHL, SLF og LandboSyd også valgt at slå sig sammen til Spiras, ligesom Odsherreds Landboforening og Sjællandske Familielandbrug er blevet til Landboforeningen Sjælland.

Læs også