Gram Slot vil omlægge produktionen til gavn for klima og natur

Medejer og direktør Svend Brodersen har nu sat gang i en større omstrukturering på det økologiske landbrug Gram Slot i samarbejde med det regenerative landbrug Øm Klostergård.

En af landets største økologiske landbrug, sønderjyske Gram Slot, sætter nu gang i en større omlægning af sine arealer for bedre at kunne imødekomme klima- og miljøkrav. Det skriver Gram Slot i en pressemeddelelse.

Omlægningen indebærer blandt andet, at man omlægger en vis del af sine i alt 3.500 hektar til skovlandbrug. I denne uge planter man de første 3.000 frugttræer. På gårdens plantager med frugt- og nøddetræer skal markerne opdeles således, at ingen insekter har længere end 36 meter til den nærmeste naturoase.

Derudover vil man blandt andet få 30 hektar plantet til med ny skov og plante yderligere 15 hektar næste år. Hele arbejdet sker i samarbejde med et andet landbrug, Øm Klostergård, der også i højere grad vil overgå til skovlandbrug.

Svend Brodersen, medejer og adm. direktør på Gram Slot, fortæller, at man nu tager handling, blandt andet i frustration over de usikkerheder, der er forbundet med en kommende CO2-afgift, der ifølge Gram Slot kan koste virksomheden mellem 5 og 15 millioner kroner årligt.

- Ingen kender præcist, hvor stort CO2 udfordringer er globalt, og i landbruget mangler vi præcis afklaring af, hvor meget vores forskellige løsningsforslag virker, men ingen kan være i tvivl om, at en reduktion af landbrugets CO2-udslip er en vigtig og bunden opgave. Derfor kan vi lige så godt gå i gang nu. Min erfaring er, at en sådan frustration kan virke lammende og ødelæggende for både mit humør og min virksomhed, og jeg ved at det, der hjælper, er at sætte handling i gang, udtaler Svend Brodersen.

Reduceret jordbearbejdning

Som en del af sin omlægningsplan vil man udfase majs i sin markplan og til gengæld så flere flerårige afgrøder som kløvergræs og lucerne. De første 90 hektar lucerne sås i nåst måned.

Der skal også dyrkes flere grøntsager med et lavt CO2-aftryk og andre afgrøder, der kan bruges til konsum. Der skal være 400 hektar med kartofler, 40 hektar med løg og 10 hektar med kål i 2024.

Derudover vil man også i højere grad benytte sig af regenerativt landbrug, reduceret jordbearbejdning, da man fremover kun vil pløje i halv dybde.

- En vigtig beslutning forud for udarbejdelsen af denne handlingsplan har været, at alle initiativer skal gavne både vores klimakrise og vores biodiversitetskrise. For hvad hjælper det med en løsning på CO2 udfordringen, hvis den sidste bi netop er afgået ved døden. Vi er på Gram Slot helt klar over, at vi ikke ved, om de initiativer vi nu sætter i gang er tilstrækkelige, men ikke desto mindre er vores frustration nu afløst af handling og optimisme, udtaler Svend Brodersen.

Gram Slot har udover de 3.500 hektar også 1.250 malkekøer.

Tiltag på Gram Slot

  • Omlægning til skovlandbrug. Med plantager af frugt- og nøddetræer opdeler man nu sine store marker således, at ingen insekter længere har over 36 meter til den nærmeste naturoase. Dermed opnår man både kulstofbinding, bedre biodiversitet, større klimarobusthed, mere natur og større dyrkningssikkerhed.

  • Man planter de første 3.000 frugttræer på onsdag den 10/4 klokken 12.00.

  • Plantning af nye skovarealer. Pt. er 30 hektar tilplantet med ny skov, og næste år plantes yderligere 15 hektar.

  • Udfasning af majs i markplanen og indfasning af flere flerårige afgrøder som kløvergræs og lucerne. Ingen majs i 2024 og de første 90 hektar lucerne sås i næste måned.

  • Dyrkning af flere grøntsager med lavt CO2-aftryk og afgrøder, der kan bruges til plantebaserede produkter til mad til mennesker. 400 hektar med kartofler, 40 hektar med løg og 10 hektar med kål i 2024.

  • Mindre jordbearbejdning. Overgang til mere pløjefri dyrkning og fremover kun pløje i halv dybde med nye Ovlac-plove, som man har investeret i. Målet er fra 2025 kun at pløje hvert tredje år og kun i halv dybde.

  • Efterafgrøder i næsten 100 procent af markerne, således at man samler flygtige næringsstoffer op, øger kulstoflagringen og undgår udvaskning og sparer på gødningen fra 2024.

  • Indførelse af præcisionsdyrkning, således at alle ressourcer udnyttes optimalt. Er sat i gang.

  • Stopper dyrkningen af alle lavbundsjorde og lader dem ligge i vedvarende græs som afgræsses om sommeren af slottets køer og kvier. Forhindrer udledning af lattergas og CO2. Er sat i gang.

  • Øger sin udnyttelse af tilført husdyrgødning ved moderne teknologi. Er sat i gang.

Læs også