Grønne udsigter for alsidig fynsk virksomhed

Med ikke mindre end 15.000 varenumre til klima- og miljøvenlige løsninger og projekter er BG Group flyttet fra Hjallese til 17.000 kvadratmeter bygningsareal i Seden.

Administrerende direktør og medindehaver af BG Group, Anders Kjeld, fryder sig over, hvordan et af virksomhedens mange klima- og miljøprodukter, det grønne sedum-tag har givet de tidligere Damixa-fabriksbygninger et helt anderledes præg. Det grønne tag, der er opbygget af 40x60 cm bakker med specielle arter opdyrket i et særligt vækstmedie, sikrer både et betragteligt regnvandsoptag og isolering. Fotos: Erik Hansen      BG Group og virksomhedens datterselskaber er flyttet fra de hidtidige bygninger i Hjallese til Damixas tidligere hovedsæde og fabrik i Seden på i alt 17.000 kvadratmeter. Blandt de ikke mindre end 15.000 varenumre på hylderne i de store lagerbygninger er både brændefyr, pille- og flisfyr samt solvarmeanlæggene, som er kendt fra BG Biovarme. Med indlemmelse af ventilation og varmegenvinding fra BG Burchardt har energiafdelingen i virksomheden nu navnet BG Termic Plus. Disse store plastmembraner er på vej til et regnvandsprojekt i Filippinerne, fortæller direktør Anders Kjeld.

Siden 1968 har Damixa, den legendariske fynske producent af blandingsbatterier og armaturer med næsten 500 medarbejdere, haft til huse i industriområdet ud til Seden Strand.

Foran de ikke mindre end 17.000 kvadratmeter fabriksbygninger og den markante administrationsbygning bag parcelhusene og Fjordager Idrætsforenings store sportsanlæg vejrer nu flag med BG Groups logo, og ved indkørslen til virksomhedskomplekset står en skilt med navnene på ni datterselskaber.

Efter overtagelsen 1. januar i år er BG Group rykket fra de daværende lokaler på 7.000 kvadratmeter i Hjallese til de anderledes rummelige omgivelser i Seden. De godt 80 ansatte flyttede 1. juli til de nyrenoverede kontorlokaler, og overflytningen af produktionsenhederne og lageret med over 15.000 varenumre er nu ved at være tilendebragt.

Fra BG Biovarme

For denne avis’ læsere er virksomheden nok mest kendt som BG Biovarme og dets udvalg af brændefyr og pillefyr. Men aktiviteterne med de ni forskellige datterselskaber langt mere omfattende og strækker sig ud over det meste af jordkloden.

Biovarme-navnet, som stammer fra overtagelsen i 2010 af virksomheden i Årslev med samme navn, er i dag udskiftet til BG Termic Plus. Det skete sidste år, da ventilation og varmegenvinding blev indlemmet i denne del af virksomheden.

På hylderne i de markant udvidede lagerfaciliteter står blandt andet de anerkendte Atmos brænde- og pillefyr, sammen med de større professionelle østrigske ETA varmeanlæg, som BG Termic Plus forhandler, og som gennem årene er installeret henholdsvis i mange privatboliger og på landbrugsejendomme.

Udspringer fra V. Burcharth & Søn

Virksomheden har dybe fynske rødder, idet BG Group i 2008 blev dannet gennem en fusion af det legendariske Odense-firma V. Burcharth & Søn A/S, og BG Byggros A/S fra Holbæk. V. Burchardt & Søn var kendt som leverandør af tekniske artikler, olie, smøreudstyr mm til industrien og VVS-branchen, mens BG Byggros tilbyder specialprodukter til bygge- og anlægsbranchen.

Disse aktiviteter er fastholdt og udviklet sammen med flere opkøb, blandt andet med overtagelsen af både virksomhederne Inja Miljøteknik og Millag i 2012. Disse virksomheder er kendt for salg og rådgivning i udskillerteknik, regnvandsopsamlingsmagasiner og membranarbejde til regnvandsbassiner og gyllelaguner.

- Med denne udvikling, hvor der ikke mindst har været fokus på grønne produkter og miljørigtige løsninger, står vi i dag som en stærk grøn virksomhed klar til de fortsatte klima- og miljømæssige udfordringer, påpeger administrerende direktør og ejer af 45 procent af aktierne i Byggros Holding A/S, Anders Kjeld.

Den øvrige del af Byggros Holding – i daglig tale BG Group - ejes af CJ Holding i Give, der ligeledes opererer i den grønne sektor med blandt andet fabrikation af vindmølletårne, miljøvenligt imprægneret træ mm.

Grønne tage

Anders Kjeld har fra sit kontor i den gennemrenoverede store administrationsbygning udsigt til et af de mange grønne produkter – i bogstavelig forstand. Taget af de tidligere Damixa-fabriksbygninger er således belagt af et grønt plantedække.

- Nogen tror måske, at man blot lægger jord på et tag og sår frø i det. Det bliver der intet godt resultat ud af. Med vores specieludviklede BGreen-it sedumbakker, der er produceret på vores marker ved Tissø, har vi et produkt, som indeholder både dræn- og vandreservoir og et speciel letvægtjordsubstrat samt et færdigt sedumplantedække.

- De leveres i bakker på 40x60 cm i seks centimeters tykkelse, lige til at lægge på tage til at optage regnvandet og som en effektiv isolering, forklarer Anders Kjeld og tilføjer, at systemet er vedligeholdelsesfrit og kræver kun en årlig tilføring af næring.

BGreen-it konceptet med de udvalgte sedumarter sikrer et flot grønt tag. Og som tilgift uden uønskede fugle som måger, der ikke vil yngle på et sådant underlag, nævner Anders Kjeld og betragter det helt anderledes grønne præg, den store fabriksbygning udenfor hans kontorvindue har fået.

Grøn letbane

Et andet stort grønt udviklingsområde er vores konstruerede vækstmedier, som er pimpbasseret jordblandinger med helt unikke egenskaber, som filteregenskaber, bæreegenskaber og storvandtilbageholdelse. De anvendes i vejbede, regnbede og når der skal plantes nye store bytræer.

Som et aktuelt eksempel på et særligt projekt med denne løsning er letbanen i Odense, hvor BG Byggros har leveret de grønne områder i skinnelegemet.

- Kravet er her både regnvandstilbageholdelse og hårdfør vegetation ovenpå beton i et kun 23 centimeters slidstærkt lag. Alle disse egenskaber kan vort Vexti-system opfylde, påpeger direktøren, der ser stort vækstpotentiale også på dette forretningsområde.

- Vor virksomhed rammer tidens trends, netop på klima- og miljøområdet, hvor der ønskes bæredygtighed og udnyttelse af ressourcer.

BG Group

Tidslinje:

2008: Etableret gennem en fusion af V. Burchardt & Søn A/S i Odense, der har historie tilbage fra grundlæggelsen i 1924, og Byggros Holding A/S, der blev etableret på Sjælland i 1986

2010: BG Group opkøber BG Biovarme i Årslev

2012: Inja Miljøteknik og selskabet Millag købes

2017: Gennem samarbejde med produktionsselskabet Vexti tilbydes nu miljøvenlige vækstmedier baseret på pimsten, der anvendes i vejbede, og plantemiljøer på terrændæk samt grønne tage

2018: Vejhegn ApS, der arbejder med saltbeskyttelse af vejanlæg, opkøbes

2021: Virksomheden flytter adressen i Hjallese med 7.000 kvadratmeter bygningsareal til Seden i de hidtidige Damixa-bygninger på 17.000 kvadratmeter

Ejerskab:

CJ Holding i Give, som ejer bygningerne i Seden, har 55 procent af aktierne i Byggros Holding A/S – i daglig tale BG Group. De resterende har administrerende direktør Anders Kirstein Kjeld, som i 1993 blev ansat i Byggros A/S og fra 1998 medejer

Virksomheden:

Sidste år var omsætningen 220 millioner danske kroner. BG Group og de ni datterselskaber har kunder i det meste af verden. Varesortimentet tæller omkring 15.000 forskellige varenumre. Underleverancerne kommer primært fra Europa. I øjeblikket er der 84 ansatte i virksomheden

Læs også