Derfor skal du have en strategi for bygningsmassen på dit kvægbrug

Efter 1. juli 2034 skal flere have fundet flere kælvnings- og sygebokse, mens andre skal have nyt malkecenter. Der er mange ting, man skal have styr på til den tid, og derfor kræver det en klar strategi.

Kommende lovkrav gør, at der skal tænkes strategi. Kan den eksisterende kostald bruges, kan det være, der skal bygges om, og spørgsmålet er, hvor mange køer der kan være i den, når der skal være otte kvadratmeter pr. ko for stor race. Arkivfoto

Af Niels Vitus, bygningsrådgiver i Velas

For tiden er der flere kvæglandmænd, der bruger en del tid på at få lagt en strategi for bygningsmassen.

Med et staldtjek bliver hver enkelt stald gennemgået for, hvad status er i forhold til »Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg« (tidligere »Lov om hold af kvæg«). Her får man et klart overblik over, hvad der skal ske henholdsvis 1 juli 2022 (herunder især kobørster og én ædeplads til opstartsholdet), 1. juli 2024 (herunder især vandkar, kælvnings- og sygebokse, gummi på opsamlingsplads med mere), og hvordan stalden kan anvendes efter 1. juli 2034, hvor der kommer en masse krav til mål og areal til køerne.

Skal der bygges om?

Med en viden om, hvordan stalden kan anvendes til den tid, begynder man med at finde ud af, hvad der skal ske efter 1. juli 2034.

Kan den eksisterende kostald bruges, kan det være, der skal bygges om, og spørgsmålet er, hvor mange køer der kan være i den, når der skal være otte kvadratmeter pr. ko for stor race.

En del skal ud og have fundet flere kælvnings- og sygebokse. Dette kræver en ny miljøtilladelse, og da man har seks år til at udnytte en ny miljøtilladelse, bliver der ofte tænkt over, hvad der mere kunne bruges – og så er det den strategiske proces omkring bygningsmassen er i gang.

Nogle skal have et nyt malkecenter, da malkestalden fra start 00’erne er slidt og dårligt placeret, da man er gået fra 100 til 400 køer. Goldkøerne står på en anden ejendom med kvierne, der er masser af tidsforbrug på kørsel af foder og dyr. Sundheden halter lidt, da køerne bliver presset og slidt for hurtigt i systemet.

Et konkret eksempel

En kunde hos os har efter et godt møde med tre konsulenter henholdsvis fra vores afdelinger driftsøkonomi, kvæg og byg – hvor der blev flyttet rundt på dyregrupperne på tre ejendomme, set på tilbygning af nye stalde på to ejendomme og nye plansiloer – nu lavet en strategi, hvor goldkøerne kommer hjem til den store ejendom.

Der bygges en ny velfærdsstald i dybstrøelse til opstartsholdet, selvfølgelig med en holdstørrelse så de passer i malkestalden, og goldkøerne så de får én ædeplads pr. ko.

Selvom der er en ny velfærdsstald fra 2016, har udvidelse af besætningen samt optimering af logistik gjort, at der mangler fire til seks anvendelige kælvningsbokse. Så i stedet for at bygge en stald til malkende køer blev fokus på nogle af de små grupper, man har og derfor optimere dem. Den sparede transporttid og mindre slid på køerne viser en god økonomi i det tilfælde.

Det resulterede i et strategisk skriv om planen for de næste par år med blandt andet en oversigt over, hvor kalve, opdræt, opstartshold, goldkøer og malkende er opstaldet i de faser, der er defineret fremover. Det vil sige et klart overblik over produktionen i henholdsvis 2024, 2030 og 2035. Det kan bruges i banken som et godt værktøj til at vise, hvad den langsigtede strategi for bygningerne er på ens bedrift.

Det er vores klare anbefaling, at hver enkel kvægbruger får lavet et staldtjek i forhold til de regler og krav, der kommer fremover. Derudover skal han forholde sig til, hvordan bygningsmassen skal anvendes fremover i de steps, som passer ind til en selv og til loven.

Staldtjek

Med et staldtjek bliver hver enkelt stald gennemgået for, hvad status er i forhold til »Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg« (tidligere »Lov om hold af kvæg«). Her får man et klart overblik over, hvad der skal ske henholdsvis 1. juli 2022 (herunder især kobørster og én ædeplads til opstartsholdet), 1. juli 2024 (herunder især vandkar, kælvnings- og sygebokse, gummi på opsamlingsplads med mere), og hvordan stalden kan anvendes efter 1. juli 2034, hvor der kommer en masse krav til mål og areal til køerne.

Læs også