Kokkenborg samler salgsdyrene i nyt stort staldanlæg

Lettere logistik og bedre overblik er blandt andet baggrunden for Dorte og Jens Himmelstrups store udvidelse langs Svendborg-motorvejen ved Kirkeby.

- I 2016 beslutter vi, at vi gerne vil have vores egne stalde og vælger at søge til at bygge til fuld poltekapacitet. Det vil sige, en klimastald med 6.000 stipladser, samt en poltestald med 15 sektioner til i alt 5.100 stipladser, fortæller indehaver af Kokkenborg Opformering, Jens Himmelstrup, der inden længe kan indvie det færdige projekt.
- I 2016 beslutter vi, at vi gerne vil have vores egne stalde og vælger at søge til at bygge til fuld poltekapacitet. Det vil sige, en klimastald med 6.000 stipladser, samt en poltestald med 15 sektioner til i alt 5.100 stipladser, fortæller indehaver af Kokkenborg Opformering, Jens Himmelstrup, der inden længe kan indvie det færdige projekt.

De, der jævnligt passerer forbi Kirkeby på Svendborg-motorvejen, har igennem det sidste halve års tid løbende kunne følge udviklingen i et imponerende byggeri, der er skudt op på begge sider af det allerede eksisterende staldanlæg »Kokkenborg Opformering«.

Her har indehaverne Dorte og Jens Himmelstrup realiseret ønsket om at samle grise og medarbejdere på færre lokaliteter, og har nu på adressen på Pavegyden et samlet bygningsareal på mere end 15.000 kvadratmeter.

- Den 23. december var det 25 år siden, at vi startede her på Slæbækgård med 100 årssøer, fortæller Jens Himmelstrup ved køkkenbordet på den nærliggende ejendom, hvorfra kuglerne er støbt til den virksomhed, der lige siden har været under rivende udvikling. Ikke alene størrelsesmæssigt, men også som det uddannelsesmæssige springbræt, som bedriften med tiden også er blevet for mange unge i landbruget.

Løbende udvidelser

Parret startede med at bygge til 400 årssøer på Slæbækgård ved Kirkeby. Siden blev besætningen udvidet til 700 søer ved at flytte slagtesvinene væk fra ejendommen.

- I 2004 køber vi to kvægejendomme på Højbjergvej, som var blevet eksproprieret af staten i forbindelse med etableringen af motorvejen.

Her fik vi ændret dyreenhederne fra kvæg til svin og søgte om at bygge på åben mark, så vi kom lidt væk fra den lidt tættere bebyggelse på Hovedvejen og over på den modsatte side af motorvejen, forklarer Jens Himmelstrup.

Tilladelsen gik igennem, og i 2006 bygges der til 700 årssøer, hvor besætningen starter op med højeste sundhedsstatus.

- Vi beslutter, at det skal være en opformeringsbesætning, fortæller Jens Himmelstrup om det, der blev til begyndelsen på Kokkenborg, der siden på denne matrikel er endt op på 1.500 renracede Yorkshire søer, da der udvides i 2011.

Uproblematisk byggetilladelse

I hele perioden er sopoltene blevet fravænnet til lejede stalde på fem forskellige ejendomme. En løsning, der har fungeret, men som også har krævet et stort logistisk puslespil, ligesom en del af personalet ikke lige så ofte har kunnet være samlet med det øvrige team.

- I 2016 beslutter vi, at vi gerne vil have vores egne stalde og vælger at søge til at bygge til fuld poltekapacitet. Det vil sige en klimastald med 6.000 stipladser, samt en poltestald med 15 sektioner til i alt 5.100 stipladser, fortæller Jens Himmelstrup, der ved den nuværende produktion sælger alle galtgrise ved 10 kilo til en fast aftager.

Jens Himmelstrup glæder sig over en forholdsvis uproblematisk projektfase, hvor han blandt andet sætter pris på det gode samarbejde med Svendborg Kommune i forhold til at få byggetilladelsen igennem.

Miljøkrav opfyldt med ny teknologi

- Der var nogle krav om lugtreduktion, og det har vi opfyldt via gyllekøling med et nyt miljøkit fra Klimadan. Det sikrer, at lugten kan reduceres med op til 20 procent i døgnet.

Med den løsning kommer al den varme, der skal bruges i staldanlægget fra de to varmepumper, der trækker varmen ud af gyllen.

- Vi har blandt andet valgt varmeslanger i alle lejerne i poltestalden, hvilket også giver mulighed for at bruge gulvvarme i forbindelse med udtørring. Varmepumperne forsyner desuden højtryksrenseren med varme, og så har vi lavet nogle flytbare kaloriferer, der kan kobles på varmeanlægget, fortæller svineproducenten, der viser den nye varmepumpe frem ved siden af den allerede eksisterende mindre udgave.

I poltestalden er der desuden gulvudsugning forberedt til delvis luftrensning med filter, og hele mellemgangen ned mellem sektionerne fungerer som en stor luftkanal.

- Vi vil gerne have støv og ammoniak trukket ud gennem gulvene, både af hensyn til medarbejderne og til dyrevelfærden. Jeg tror også, at en god luft er afgørende for dyrenes adfærd, påpeger Jens Himmelstrup.

5225 kvadratmeter

Den nye polteafdeling er opført som to bygninger i betonelementer med bakkesten og en tagkonstruktion i gitterspær på i alt 5.225 kvadratmeter. Byggeriet er udført i totalentreprise af Gråkjær A/S.

- Vi har valgt tre meter vægelementer for at få noget mere volumen, påpeger svineproducenten i den ene af de store sektioner, der netop også har hvidmalede vægelementer for at give mere lys.

Der er vådfodring i poltestalden, og varmen i lejepladserne gør det muligt at tage grise ind helt ned til 25 kilo, hvilket øger fleksibiliteten i det samlede system. Derudover er der i alle sektioner dyser til overbrusning og iblødsætning, ligesom de er indrettet med sygestier med tørfoderautomater.

Sopoltene køres alle sammen de 500 meter fra den nybyggede klimastald og ned i poltestalden på lastbil, så de ikke skal drives den lange vej gennem staldsystemet.

Fremtidssikret løsning

Klimastalden med de 6.000 stipladser er allerede taget i brug og fungerer helt efter hensigten.

- Vi har i klimastalden valgt at fremtidssikre os i forhold til 2022, hvor zink udfases. Vi har derfor valgt at sætte et Skiold multifasefoderanlæg ind, der har trinløst skift mellem blandingerne, forklarer Jens Himmelstrup, der er af den overbevisning, at det blandt andet er afgørende med præcision i næringsstofbehovet og rigeligt med varme, når fravænningen skal lykkedes.

- Og varme har vi i hvert fald nok af, tilføjer han og bemærker samtidig, at det i forhold til fravænning uden medicinsk zink også gælder om at se på foderstrategien til pattegrisene farestalden.

Slæbækgaard

På Slæbækgaard går der 700 af Kokkenborgs i alt 2200 Yorkshire søer. Herfra kommer smågrisene fortsat videre til et polteannex i samarbejde Henrik Westphal.

- I alt har vi en medarbejderstab på 14 fastansatte samt fire skoledrenge, der fast er med i weekenderne, og to pensionister, der hjælper med alle forefaldende opgaver vedrørende vedligehold og rengøring, fortæller Jens Himmelstrup.

Han bemærker, at de faktisk gennem mange år har haft skoleelever til at hjælpe det faste personale i weekenderne, hvor der netop også ligger en stor del af faringerne.

- Vi har pt. kun danskere ansat, for der må simpelthen ikke være noget, der smutter i kommunikationen i avl og opformering. I bund og grund betyder det intet, hvor man er født, men vi ønsker en danske arbejdskultur, hvor arbejdssproget er dansk. Vi har også været så heldige, at vi altid har kunnet få dansktalende medarbejdere, når vi har søgt.

Rekrutterer medarbejdere

Dorte Himmelstrup er virksomhedens administrator og HR-medarbejder og er efteruddannet indenfor ledelse.

- Dorte tager sig af rekruttering af elever og medarbejdere og planlægger personalets uddannelse og efteruddannelse. Det er også Dorte, der sørger for at vagt- og ferieplanen altid er forberedt i god tid. Dorte styrer de ugentlige møder med vores driftsledere, ligesom hun har ansvaret for virksomhedens regnskaber og markedsføring, fortæller Jens Himmelstrup.

Selv tager han sig mere af finansiering og planlægning. Køb og salg, samt kontakten til kunderne vedrørende salg af avlsdyr.

Mere uddannelse

Netop på grund af ønsket om at gøre endnu mere for uddannelse af elever til landbruget, er der i forbindelse med byggeriet af poltestalden opført en mellembygning med det formål at anvende den til blandt andet møde- og kursuslokale.

- Her kan der sidde 40 personer både i forbindelse med kurser og møder for vores egne medarbejdere, samt for kursister ude fra, fortæller Jens Himmelstrup, der i et samarbejde med Dalum Landbrugsskole blandt andet har haft praktikanter fra Asien og Sydafrika.

- Vi er også ved at sætte stuehusene til de tidligere eksproprierede kvæggårde i stand, så elever kan bo der, hvis de vil lære at passe dansk genetik. Det kan for eksempel være vores udenlandske kunder, der kan sende deres ansatte i praktik her hos os.

Kvaliteten er i fokus

Man er ikke i tvivl om, at kvalitet og høj hygiejne er blandt prioriteterne hos Kokkenborg.

- Vi har fast et møde i stalden hver femte uge, når dyrlægen er der. Så er foderleverandøren og vores foderrådgiver med, hvor vi i en form for staldbestyrelse er stalden rundt og snakker med alle afdelingsledere, fortæller Jens Himmelstrup, der bemærker, at især høj hygiejne og høj immunitet har stor fokus.

- Det har vi gode erfaringer med, og vi kan se, at blandt andet konsekvent skift af støvler og handsker flytter noget for besætningen. Generelt handler det om kvalitet. Hele vejen rundt har vi fokus på, at vi vil lave det bedste produkt, og at vi får lavet den mængde og den kvalitet, vi ønsker, understreger han.

Kokkenborg sælger til kunder i Danmark og de øvrige europæiske lande.

Åben stald på Kokkenborg

Dorte og Jens Himmelstrup viser deres nye poltestald, servicebygning og mellembygning med mødelokale frem fredag den 22. marts klokken 10-17.

Her er alle interesserede velkomne til at komme og se det nyopførte byggeri. Parret gør dog opmærksom på, at der er høj sundhedsstatus hos grisene på ejendommen og der vil ikke være adgang til det eksisterende staldanlæg.

Udover staldbygningerne er der også opført to gylletanke med overdækning på 4.000 kubikmeter.

 

Kokkenborg ApS

● 2.200 renracede Yorkshiresøer i opformering fordelt på to ejendomme

● Årlig produktion af 30.000 sopolte

● 20 medarbejdere

● Højeste sundhedsstatus: SPF-X

Læs også

Tomme bygninger i fokus ved mink-møde
Miljøstyrelsen hæver brugerbetaling med næsten 30 procent
Nu er det sidste chance for tilskud til nybyg og tilbyg
- Projekterne skal kunne hænge sammen både med og uden tilskud
Oversøgt for over 300 millioner kroner: - Det bliver ikke muligt at imødekomme alle ansøgere
Sønderjysk firma lukker alligevel ikke