3.526 kroner per hektar til ekstensiv drift: - Lige før det er bedre end at have korn

Landbrugere med rådighed over omdriftsarealer i randområder i ådale, havde mulighed for at søge tilskud til ekstensiv drift af arealerne. Formålet med CAP-ordningen er at reducere kvælstof og drivhusgasser.

Seniorrådgiver Erik Sandal tror, flere næste år vil benytte sig af bioordningen ekstensivering med slæt. Foto: Louis Andreas Michaelsen

Man kan dårligt nå at søge en af de lidt oversete bioordninger – tilskud til ekstensivering med slæt - i år.

- Der er ikke så mange, der har fået øje på ordningen endnu, tror jeg. Den etårige CAP-ordning går i grove træk ud på, at man udsulter et område ved ikke at tilføre gødning, men tager mindst et slæt græs ud, forklarer seniorrådgiver planteavl med speciale i jord- og jordbearbejdning, Velas, Erik Sandal, der tror flere vil kigge på ordningen næste år.

Ved at fjerne græs uden at tilføre gødning fjernes næringsstofferne fra området. Er man medlem af Register for Gødningsregnskab, indberettes arealet derfor med en afgrøde med en kvælstofnorm på 0.

- Det vil typisk være i ådale, og mindst halvdelen af arealet skal være lavbundsjord, men altså være i omdrift og derfor være berettiget til grundbetaling, siger Erik Sandal.

Foto inden afgræsning

Der skal tages et eller flere slæt græs fra marken, som man kan bruge, som man vil.

- Det skal bare fjernes fra marken, det er vigtigt. Slættet skal tages i perioden 1. juni til 15. september, forklarer Erik Sandal.

Hvis man tilvælger mulighed for afgræsning i forbindelse med ansøgningen, er græsning tilladt i perioden. Det er vigtigt, at man sender fotodokumentation af, at man har taget slæt.

- Hvis man ikke har tilvalgt den mulighed, så er afgræsning ikke tilladt, siger Erik Sandal.

Ikke helt klar

Hvis man råder over eksempelvis noget eng, der opfylder kravene, mener seniorrådgiveren, at det er en god ordning:

- Det kan jo være, at man ikke er helt klar til at tage arealet permanent ud af drift, eller hvis det ikke er mulighed for at indgå i et lavbundsprojekt, men gerne vil gøre noget for klima eller miljø. I de tilfælde er det en rigtig god ordning.

Dit tilskud

EU-tilskuddet for ekstensivering med slæt ligger på omkring 3.526 kroner per hektar.

- Hvis man lægger grundbetaling oveni, så er det lige før, det er bedre end korn. Selvfølgelig er der omkostninger til slæt og bortskaffelse af græs, men har du korn skal du jo også fratrække såsæd, gødning og jordbearbejdning.

Hertil skal medtages, at de omdriftsarealer, man oftest vælger til ekstensivering med slæt, giver lavt udbytte.

- Og så er det altså bedre end korn. Især, hvis det er besværlig, våd jord. Slættet sætter vi ikke til en værdi, men det kan bruges som man vil til foder eller komposteres, forklarer Erik Sandal.

Der kan ikke søges støtte til arealer, der allerede er omfattet af et gødningsforbud som §3-arealer. De nærmere kriterier findes på lbst.dk

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også