Nu er det endeligt: Fire procents brak bliver fortid

Europa-Parlamentet har med afstemning fjernet adskillige miljøkrav til landbrugsstøtten.

Onsdag aften leverede Europa-Parlamentet det flertal, der skulle til for, at en større lempelse af landbrugsstøttens krav til landmændene kunne vedtages.

I denne uge stemmer parlamentet for sidste gang om ny lovgivning inden Europa-Parlamentsvalget 6. juni. Det var altså sidste mulighed for at få ændringerne igennem, hvis ikke man skulle vente til efteråret, hvor den politiske situation kan se helt anderledes ud med en ny kommission og et nysammensat parlament.

Den mest prominente ændring er, at kravet om at have fire procent udproduktive arealer nu bliver fjernet. Kravet blev indført, da den nuværende reform af landbrugsstøtten trådte i kraft 1. januar 2023, men nu bliver det altså allerede fjernet efter et tumultarisk forløb, hvor det aldrig nåede at blive indført i de fleste lande.

- Det her forhindrer efter min opfattelse, at Danmark kan gå enegang. I de seneste to år har det væeret op til medlemslandene, om de vil dispensere, men nu bliver reglen helt fjerne og erstattet med en obligatorisk bioordning, siger Niels Lindberg Madsen, der er EU-chef hos Landbrug & Fødevarer

Erstattes med støtteordning

Danmark har gået en tilnærmelsesvis enegang i 2023 og 2024, da man valgte ikke at gøre brug af en dispensationsmulighed, som kommisionen indførte i kølvandet på ukrainekrigen og de efterfølgende stigende fødevarepriser. Men nu forsvinder lovgrundlaget for kravet om de fire procent altså helt.

Den obligatoriske bioordning, der kommer istedet for, vil være en støtteordning, som man kan søge, hvis man alligevel gerne vil braklægge mindst fire procent af sit areal. Hvordan taksterne kommer til at se ud for denne ordning er endnu uvist.

I alt ændres fem af de såkaldte GLM-krav. Det drejer sig blandt andet om kravene til afgrøderotation og kravene om permanent græs.

Du kan læse mere om, hvilke præcise ændringer, der blev stemt om i vores gennemgang vi lvede inden afstemeningen:

Ændringerne af reformen kom på bordet i marts efter en vinter med masser af landbrugsdemonstrationer i hele Europa, der i sidste ende fik en række regeringsledere til at lægge pres på Europa-Kommisionsformand Ursula von der Leyen, der kæmper for at kunne forstsætte på sin post efter det kommende parlamentsvalg og den efterfølgende dannelse af en ny Europa-Kommision.

Læs også