Plantebaserede fødevarer er et afprøvet klimamiddel

Landbruget er nødt til at indskrænke husdyrholdet for at indfri grønne krav til bæredygtighed, siger Hanegals tidligere medejer, Ulrich Kern-Hansen.

- Det er ikke sådan, at vi skal lukke Danmark ned som fødevareland og have færre arbejdspladser inden for fødevareproduktionen. Vi skal bare havde det forskudt i retningen af mindre kød og mælkeprodukter og mere plantebaseret fødevareproduktion, siger Ulrich Kern-Hansen, direktør for Organic Plant Protein.

Før gik her slagtegrise. Nu producerer Organic Plant Protein forarbejdet planteprotein til menneskeføde i fabriksbygningen uden for Hedensted.

Og den nye virksomhed tegner til at have en bedre fremtid for sig end det gamle og kortlivede Meatfield Farm Hedensted under det statsstøttede forsøg med Månegrisen, der i 2016 gik konkurs efter fire år sammen med forsøgets tre andre projekter. Forsøget gik ud på at producere svin bæredygtigt, blandt andet uden særlig påvirkning af miljøet.

Også Organic Plant Protein vil gå foran med en bæredygtig produktion af fødevarer. Men med en noget anden mission; nemlig om at understøtte en omlægning af forbrugernes spisevaner til meget mere plantebaserede fødevarer. Økologisk, vel at mærke. Og baseret på forarbejdet proteinmel fra hestebønner og ærter.

- Det er en vigtig opgave, vi står over for. Når vi er blevet så mange mennesker på en klode, der er så lille, så kan vi ikke blive ved med at spise alt det kød. Det går galt. Det er simpelthen så veldokumenteret, som noget kan være.

- Vi tror på, at plantebaserede fødevarer kommer til at udvikle sig helt vildt. Den her bevægelse går kun én vej nu: mindre kød, og mere plantebaseret. De næste ti år vil det være vores type produkter, som får stor betydning. Derpå vil det måske være de laboratorieudviklede kødprodukter om 20 år, siger Ulrich Kern-Hansen, som Organic Plant Proteins direktør og medejer sammen med sin landbrugsuddannede hustru, Fie Graugaard.

Ingen vej uden om kødreduktion

Ulrich Kern-Hansen står ikke alene med sin forventning. 

Omlægningen til en større andel af plantebaserede fødevarer er en væsentlig del af EU’s strategi for udformningen af den kommende landbrugsreform (CAP), som ventes færdigforhandlet her inden sommer, og som så skal udmøntes herhjemme af Folketinget i nationale støtteregler og -ordninger.

Landbrugsreformen skal indfri dele af EU’s Grønne Pagt for også klima, miljø, natur og folkesundhed med mere, som skal sikre EU’s medvirkning til at rette kloden op med grønne tiltag.

I forvejen er den plantebaserede fødevareindustri i EU i årene 2018-2020 vokset med 49 procent ifølge et EU-finansieret forskningsprojekt, Smart Protein. Mest i Tyskland, hvor salgsværdien voksede med 226 procent.

- Alle, som har sat sig ind i tingene, er overbevist om, at det rigtige er at nedsætte kødproduktionen til det halve eller med mere. Men ingen tror jo på, at det vil ske sådan fra dag til dag. Det skal jo være en lang og gradvis proces for at kunne være politisk realiserbar, og for at landmændene og fødevarevirksomhederne kan følge med i den omstilling.

Investorer går efter plantebøffer

- Det er ikke sådan, at vi skal lukke Danmark ned som fødevareland og have færre arbejdspladser inden for fødevareproduktionen. Vi skal bare havde det forskudt i retningen af færre kød og mælkeprodukter og mere plantebaseret fødevareproduktion, siger den 70-årige Ulrich Kern-Hansen, som er biolog af uddannelse og har fulgt debatten om miljø og økologi siden 1970’erne.

Også flere grønne NGO’er slår på, at sådan en omstilling af landbrug og fødevareindustri vil generere flere arbejdspladser og ikke færre, når der skal produceres og slagtes færre dyr.

Ulrich Kern-Hansen fortæller, at investorer i fødevarebranchen i USA – også store kapitalfonde - i årevis er strømmet til at sætte deres penge i plantebaserede fødevarevirksomheder i jagten på et højt afkast. Her findes store producenter af for eksempel plantebøffer såsom Impossible Foods og Beyond Meat, som baserer sig på konventionelt dyrkede afgrøder. Coop er begyndt at forhandle plantebøffer fra Beyond Meat.

EU’s grønne omlægning er foranlediget af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, som også satte gang i ægteparret, der dengang sad som hovedaktionærer i den økologiske fødevarevirksomhed, Hanegal, der startede i 1990’erne med at producere kød og pålægsvarer.

Har store kunder på vej

FN’s verdensmål fik Hanegal til at anlægge en målsætning om at producere 85 procent af sine fødevarer som plantebaserede per 2030. En målsætning, som holder i dag, hvor Ulrich Kern-Hansen og Fie Graugaard er helt ude af Hanegal og har brugt af salgsprovenuet til at starte Organic Plant Protein i 2019.

Corona-krisen har sat en bremse på virksomhedens udvikling af kundegrundlaget for de ingredienser til fødevareindustrien, som skal udgøre langt hovedparten af produktionen og sortimentet. Og der vil fortsat være røde tal på bundlinjen for regnskabsåret 2021 ligesom der var for 2020, beretter Ulrich Kern-Hansen.

Men der er indgået aftaler med blandt andre danske butikskæder om salg til forbrugerne af posepakkede, såkaldt teksturerede protein-stykker af forskellig størrelse og med bid i som kød. Ulrich Kern-Hansen venter også at have sluttet aftaler med flere større, udenlandske fødevareproducenter i løbet af sommeren.

Virksomheder inden for den danske kødindustri er Organic Plant Protein også i lag med for at kunne levere planteproteiner til dem, som de kan lave bøffer og den slags af til forbrugerne som supplement til svine- og kvægkød.

Læs også