Status på EUs landbrugsreform

De fremtidige regler for landbrugsstøtten skal endeligt afgøres i de kommende landbrugsforhandlinger i Folketinget.

Rasmus Prehn skal i efteråret forsøge at lave en national strategi for landbruget, der skal leve op til den aftale, han var med til at indgå på Danmarks vegne i juni.

Efter adskillige års forhandlinger kan det danske Folketing endelig gå i gang med behandling af den kommende reform af EU's landbrugspolitik på den anden side af sommerferien. Det betyder, at de danske partier skal afgøre, hvordan Danmark vil implementere de regler, som EU's institutioner med flere års forsinkelse blev enige om i slutningen af juni i år. 

Denne gang er selvbestemmelsen endnu større for det enkelte medlemsland end den plejer at være, og de nationale forhandlinger kommer derfor til at påvirke reglerne for landbrugsstøtte mere end tidligere.

Forhandlingerne kommer blandt andet til at handle om, hvilke eco-schemes, der skal gælde i Danmark. Eco-schemes er klima- og miljøvenlige ordninger, som landmændene i den nye reformperiode er nødt til at igangsætte for at få hele sin landbrugsstøtte. 20 procent af støtten vil således blive betinget af, at et landbrug har igangsat et eco-scheme.

Hvilke initiativer, der i sidste ende bliver defineret som sco-schemes og dermed som adgangsgivende til mange ekstra støttekroner, skal altså blandt andet forhandles på plads blandt Folketingets partier.

Den nationale strategi for implementeringen af den kommende landbrugsreform skal være på plads inden nytår, og en stor del af den ventes vedtaget som en del af det klimaforlig på landbrugsområdet, som landbrugsminister Rasmus Prehn forsøgte at lave inden sommerferien, og som han formentlig vil give et nyt forsøg, når partier samles igen.

Reformen og de nye regler for landbrugsstøtten vil træde i kraft 1. januar 2023.

Læs også