Status på EU’s landbrugsreform: Nu er det landenes tur igen

Med 7 måneder til EU’s landbrugsreform træder i kraft, er de enkelte medlemslande stadig ikke i mål med at tilpasse deres nye regler for landbrugsstøtten.

Danmark modtager i omegnen af 7 milliarder kroner årligt i landbrugsstøtte fra EU.

EU's medlemslande får en travl sommer med at tilpasse deres regler for landbrugsstøtten til den reform, som træder i kraft til nytår. Mange af medlemslandene er således gået i gang med at tilpasse deres planer, efter at Europa-Kommisionen har brugt de seneste måneder på at vurderes medlemslandenes planer for, hvordan landbrugsstøtten skal se ud i de enkelte lande.

De nationale planer er et nyt initiativ, hvor hvert medlemsland får mere styring over, hvordan man vil føre den samlede europæiske landbrugsreform ud i livet.

Mere nationalt

Landene kan således eksempelvis løse de klima- og miljømæssige mål på forskellig vis, så længe de overholder kravene fra reformen, som alle EU's medlemslande og Europa-Parlamentet stemte igennem i november 2021. Det er især inden for det område, der hedder bio-ordninger, at landene har mulighed for at differentiere sig.

Bioordninger er de grønne tiltag, som man i hvert land kan få ekstra støtte for som landmand. Fra 1. januar vil 22,5 procent af den direkte støtte til landmændene således gå til disse tiltag. Hvad de enkelte landmænd vælger som bioordninger, man kan modtage støtte for, er altså ret afgærende for, hvordan landbrugsreformen kommer til at se ud i det enkelte land.

Stadig usikkerhed

Efter afstemning i november skulle landene forsøge at komme med første udkast til en national plan inden 1. januar i år. Det lykkedes for Danmark, men otte lande nåede ikke deadline, og det har sat pres på hele behandlingen af reformen, som altså allerede træder i kraft om under syv måneder, selvom landmændene endnu ikke kan være sikre på, hvilke regler der præcist kommer til at gælde, og hvilke ordninger man kan få ekstra støtte for.

Europa-Kommissionen har nu evalueret en del af medlemslandenes nationale planer, og det gælder altså også Danmarks plan. Nu er arbejdet i Landbrugsstyrelsen så gået i gang med at tilpasse planen efter det rettelse og ændringer, som Europa-Kommsionen efterspørger.

Endelig godkendelse

For selvom de nationale planer giver mere selvbestemmelse til de enkelte lande, så skal planerne altså i sidste ende godkendes af Europa-Kommisionen, inden reglerne endeligt kan blive annonceret over for landmændene i eksempelvis Danmark.

Det forventes, at planerne bliver endelig godkendt på den anden side af sommerferien, hvorefter landmændene altså endeligt kan tilpasse sig de nye landbrugsstøtteregler, der gælder fra 2023 og til og med 2027.

Oprindeligt skulle den kommende reform være trådet i kraft 1. januar 2021, men endte med at blive forsinket med to år, fordi EU's samlede budget for perioden i en periode var meget usikkert, da brexitfohandlingerne trak ud over flere år.

Læs også