Tænketank frygter, at inflation udhuler landbrugsstøtten

Tænketanken Farm Europe har udgivet rapport, der peger på, at landbrugsstøtten bliver mindre værd i praksis for de europæiske landmænd. Det skyldes blandt andet inflation og energikriser.

Landbruget får mindre gavn af landbrugsstøtten, end det var intentionen. Det mener tænketanken Farm Europe, der i oktober har udgivet en rapport med netop denne konklusion. Det skriver EU-mediet Euractiv.eu.

Det skyldes i høj grad, at inflationen påvirker, hvor meget landmændene for deres støttebeløb, men også at pengene fra EU’s landbrugspolitik, CAP’en, risikerer at blive brugt til flere forskellige ting end tidligere,

Europa-Kommissionen har således flere gange udvidet rammerne for, hvad landene må bruge pengene fra CAP’en til. Det er således blevet muligt at bruge pengene til at dæmme op for energimangel som konsekvens af de stigende energipriser efter Ruslands invasion i Ukraine.

Ikke et pengetræ

Rapporten kritiserer også, at midlerne fra CAP skal bruges til at opfylde EU's Green deal og pesticidestrategi, da det i sidste ende kan gå ud over fødevaremanglen, at pengene i mindre grad går direkte til at styrke primærproducenternes økonomi.

Det franske Europa-Parlamentsmedlem Anne Sander har opfordret til mådeholdenhed, når det kommer til at bruge af de midler, der er sat af til CAP’en.

- CAP’en skal ikke bruges som et pengetræ til EU-politik. Det gambler med vores fødevaresikkerhed, lyder det fra Anne Sander,

Rapporten fra Farm Europa foreslår, at landbrugsstøtten skal tilpasses den høje inflation år for år og vil derudover have en strategisk fond, som EU løbende kan bruge til at finansiere løsninger på løbende problemer, så man undgår, at det er pengene fra CAP’en, der skal bruges til at løse dem.

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik fra 2023-2027

I vores ugeaviser og på nettet dækker vi hver uge reformen af EU’s fælles landbrugspolitik – den såkaldte CAP – og hvordan den bliver gennemført i Danmark.

Vi har brug for at høre, hvad du som bruger/læser synes om vores dækning, så vi kan blive endnu bedre!

Vi siger tak, hvis du vil besvare nedenstående 4 spørgsmål – ud fra hvad du har fået af viden om CAP gennem vores avisartikler, videoreportager, podcasts og webinarer:

Læs også