Klimaændringer presser biavl

Varmere vintre betyder aktive bier i længere perioder. Derfor stiger udgifter til foder, og sygdomme i bistaderne får bedre fat. Det skal danske biavlere lære at tackle, mener Danmarks Biavlerforening, som står bag en modulopbygget uddannelse.

EU prioriterer gennem den fælles landbrugspolitik, CAP, biavlen i Europa.

- Tilskuddet betyder, at vi kan arbejde på at uddanne avlerne på tre niveauer. Et begynderniveau på lokalt niveau, hvor det mest handler om praktisk biavl og produkter, et regionalt niveau og et nationalt niveau, fortæller Ole Kilpinen, der er konsulent i Danmarks Biavlerforening.

Klimakrise i biavlen

På regionalt niveau går man mere i dybden, det handler blandt andet om at klæde avlerne på til at imødegå klimaændringernes store indvirkning på biavl:

- Før lukkede bierne ned for vinteren, men sådan er det ikke længere. Bierne skal derfor have mere foder, og varoamider og sygdomme har bedre vilkår. Det betyder større udgifter, forklarer Ole Kilpinen.

På nationalt niveau samler man tilgængelig viden i en egentlig biavleruddannelse. Det kan være biernes anatomi og driftsteknik eller andre emner, som har betydning for bundlinjen i biavl.

Viden som våben

- Formålet er at hæve vidensniveauet, for der er trusler mod biavl. Umiddelbart tror folk, at længere sæson for bierne er godt. Men det var bedre, at de lukkede ned for vinteren. Nu skal vi tilpasse biavlen, siger Ole Kilpinen.

Det er her EU’s tilskudsordning kommer ind i billedet, for værdien af biernes bestøvning er i sig selv grund nok til at støtte. Den overstiger langt værdien af honning.
Tilskud til projekter i sektoren for biavlsprodukter 2023-2026 er en ny ordning under EU's CAP-reform og er derfor ikke en direkte videreførelse af det tidligere Biavlsprogram 2020-2022.

Formålene med ordningen er blandt andre at støtte rådgivning, uddannelse og sikre udveksling af best practices.

Du kan læse mere om EU’s støtteordninger på lbst.dk

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også