bannerPos

Der er fortsat adgang til Danmark for udenlandsk arbejdskraft

Mange husdyrbedrifter har udenlandske medarbejdere ansat i mangel på dansk arbejdskraft. Og både grøntsags- og bæravlere står lige her og nu for at skulle hyre sæsonarbejdere, som især rekrutteres fra Østeuropa. Men har man en arbejdskontrakt at fremvise ved grænserne, kan man ifølge myndighederne komme ind i Danmark. Arkivfoto

AF: FLEMMING ERHARD

JOURNALIST
14-03-2020 14:10
Udenlandske ansatte skal kunne fremvise et ansættelsesbevis ved indrejsen. Så er der fortsat adgang til Danmark.

Landmænd og andre arbejdsgivere kan fortsat godt hyre udenlandsk arbejdskraft og få folk ind fra for eksempel Østeuropa når blot, at de medbringer en ansættelseskontrakt, som de kan fremvise ved grænsen.

Sådan vurderer specialkonsulent i Seges, cand. jur. Bodil Irene Jensen, umiddelbart retstilstanden på baggrund af de foreløbige oplysninger, som myndighederne har lagt ud på internettet om regeringens skrappe indrejserestriktioner med virkning fra lørdag.

- Myndighedernes oplysninger kan ikke læses anderledes. Statsministeren har jo også sagt, at transport og arbejde ikke skal forhindres af restriktionerne.

Udlændinge kan bare ikke komme og holde ferie i Danmark, siger Bodil Irene Jensen.

Mange husdyrbedrifter har udenlandske medarbejdere ansat i mangel på dansk arbejdskraft. Og både grøntsags- og bæravlere står lige her og nu for at skulle hyre sæsonarbejdere, som især rekrutteres fra Østeuropa.

Jordbæravler skal hyre 100 østeuropæere

På Samsø skal jordbæravler Mogens Mahler have 100 jordbærplukkere i arbejde hen over sommeren i skiftende hold. Det første hold ankommer i maj fra blandt andet Baltikum, Rumænien og Bulgarien.

- Jeg har lige skrevet ud til dem alle sammen og informeret om, at grænserne er blevet lukket, men at vi håber, at det nok går i orden, så de kan komme ind, fortæller Mogens Mahler.

For at være undtaget fra indrejseforbuddet skal udlændinge have et såkaldt »anerkendelsesværdigt formål« med at komme til landet. Og det kan blandt andet være en ansættelse i en dansk virksomhed.

Udlændinge må også køre med gods

»En person, der har en gyldig, men endnu ikke udnyttet arbejdstilladelse i Danmark, vil have et anerkendelsesværdigt formål med sin indrejse, hvis den pågældende indrejser for at arbejde i Danmark«, står der på politiets hjemmeside.

Også transport af gods ud og ind af Danmark har sådan et anerkendelsesværdigt formål.

»For så vidt angår godstransport lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport«, oplyser myndighederne.

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next