Kun én grænseovergang for landbrugstransporter

Landbrugsmaskiner, traktorer og andre landbrugstransporter har kun én mulighed for at krydse den dansk/tyske grænse efter grænselukningen mellem de to lande – nemlig overgangen ved Sæd – og det er et problem mener LHN-formand.

Hver dag krydser landbrugsmaskiner, traktorer og landbrugstransporter med eksempelvis biomasse, især de mindre grænseovergange mellem Danmark og Tyskland.

Men med lukningen af grænsen mellem Danmark og Tyskland, er det blot tre grænseovergange, der kan krydses af alle med anerkendt ærinde – nemlig overgangene ved Sæd, Frøslev og Kruså.

Og for landbrugskøretøjer, landbrugsmaskiner og landbrugstransporter, er det kun overgangen ved Sæd, der kan benyttes.

Og det er et stort problem, mener formand for LHN, Jørgen Popp Petersen.

- Vi har siden den danske grænselukning i lørdage fået talrige henvendelser omkring de udfordringer, det har givet for rigtig mange, oplyser Jørgen Popp Petersen.

Biomasse på omveje

Han fremhæver ikke mindst de mange transporter af biomasse fra Danmark til Tyskland, der for manges vedkommende nu skal køre kæmpe omveje, for at kunne krydse grænsen.

- Det medfører enorme gener for både landbruget og for andre, da det giver meget mere tung landbrugstrafik på vejene, forklarer Jørgen Popp Petersen.

Han har taget kontakt til både Syd- og Sønderjyllands Politi om sagen, samt Erhvervsstyrelsen, Axelborg og Retsudvalget i Folketinget, i håb om, at man finder en løsning på problemet. For han erkender samtidig, at indsatsen mod corona-smitte er både vigtig og rigtig.

-  Omvendt er der ingen risiko ved transport af landbrugsmaskiner og landbrugstransporter over grænsen, så der burde kunne findes en løsning.

john@landbrugsyd.dk
tlf.: 76 60 30 44

Læs også