bannerPos

Kun én grænseovergang for landbrugstransporter

Grænselukningen mellem Danmark og Tyskland omfatter ikke lastbiler med varetransport mellem de to lande – til gengæld har den haft konsekvenser for landbrugstransporterne. Arkivfoto

AF: JOHN ANKERSEN

REDAKTØR, LANDBRUGSYD
16-03-2020 15:57
Landbrugsmaskiner, traktorer og andre landbrugstransporter har kun én mulighed for at krydse den dansk/tyske grænse efter grænselukningen mellem de to lande – nemlig overgangen ved Sæd – og det er et problem mener LHN-formand.

Hver dag krydser landbrugsmaskiner, traktorer og landbrugstransporter med eksempelvis biomasse, især de mindre grænseovergange mellem Danmark og Tyskland.

Men med lukningen af grænsen mellem Danmark og Tyskland, er det blot tre grænseovergange, der kan krydses af alle med anerkendt ærinde – nemlig overgangene ved Sæd, Frøslev og Kruså.

Og for landbrugskøretøjer, landbrugsmaskiner og landbrugstransporter, er det kun overgangen ved Sæd, der kan benyttes.

Og det er et stort problem, mener formand for LHN, Jørgen Popp Petersen.

- Vi har siden den danske grænselukning i lørdage fået talrige henvendelser omkring de udfordringer, det har givet for rigtig mange, oplyser Jørgen Popp Petersen.

Biomasse på omveje

Han fremhæver ikke mindst de mange transporter af biomasse fra Danmark til Tyskland, der for manges vedkommende nu skal køre kæmpe omveje, for at kunne krydse grænsen.

- Det medfører enorme gener for både landbruget og for andre, da det giver meget mere tung landbrugstrafik på vejene, forklarer Jørgen Popp Petersen.

Han har taget kontakt til både Syd- og Sønderjyllands Politi om sagen, samt Erhvervsstyrelsen, Axelborg og Retsudvalget i Folketinget, i håb om, at man finder en løsning på problemet. For han erkender samtidig, at indsatsen mod corona-smitte er både vigtig og rigtig.

-  Omvendt er der ingen risiko ved transport af landbrugsmaskiner og landbrugstransporter over grænsen, så der burde kunne findes en løsning.

john@landbrugsyd.dk
tlf.: 76 60 30 44

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next