Stadig muligt med forældrekøb i virksomhedsordningen

Forældre har stadig mulighed for at benytte virksomhedsordningen, når de køber en bolig til deres barn. Men med finansloven for 2020 er vilkårene blevet forringet, påpeger rådgivningsselskab.

Hvis du køber en ejerbolig for at leje den ud til dit barn, er det nu blevet mindre attraktivt. Til gengæld kan det nu, hvor finansloven for 2021 er på plads, konstateres, at forældrekøb ikke udgår af virksomhedsordningen, som regeringen og dens støttepartier ellers havde lagt op til i forhandlingerne. 

- I stedet er der vedtaget nye reguleringer, hvor kapitalafkastgrundlaget ændres og renten korrigeres, skriver Sagro i en artikel, og tilføjer:

- Den nye regulering indebærer, at kapitalafkastgrundlaget skal reguleres, så forskellen mellem ejendommens anskaffelsessum inklusiv forbedringer, m.v., og en andel af gælden skal fragå virksomhedsordningen. 

Gældsandelen beregnes som en forholdsmæssig andel af den samlede gæld for ejendommen i forhold til de samlede aktiver i virksomhedsordningen. 

Rentefradrag

Derudover har politikerne vedtaget en reduktion af værdien af rentefradraget for forældreboligkøb i virksomhedsordningen. 
Ved forældrekøb skal du vælge mellem tre beskatningsmetoder: virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller almindelige skatteregler.

Den nye regulering har også betydning for dem, der anvender kapitalafkastordningen. 

- Reguleringen medfører, at så længe ejendommen udlejes til ejerens nærtstående, kan ejendommen ikke indgå i kapitalafkastgrundlagt. Er ejendommen ikke længere udlejet til en nærtstående, vil ejendommen igen kunne indgå i kapitalafkastgrundlaget, skriver Sagro.

Særlige forhold

- Selvom der er tale om en stramning af de nuværende fordele ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningen, vil det fremadrettet være muligt at benytte virksomhedsordningen. Dog vil de nye regler gøre den mulige boliginvestering mindre attraktiv, vurderer Søren Laursen, økonomirådgiver ved Sagro.

Han gør opmærksom på, at det i visse situationer kan være en fordel at lade udlejningsvirksomheden, herunder forældrekøbslejligheden, overgå til ægtefællen.

mip
 

Læs også