Rådgivningsselskab: Pas på med at bruge lejet arbejdskraft

Hvis du benytter dig af lejet arbejdskraft, for eksempel håndværkerydelser fra andre virksomheder, kan det få store skattemæssige konsekvenser, lyder det fra Patriotisk Selskab.

Hvis du benytter dig af lejet arbejdskraft, for eksempel håndværkerydelser fra andre virksomheder, kan det få store skattemæssige konsekvenser, lyder det fra Patriotisk Selskab. Arkivfoto

Det er vigtigt, at du er opmærksom på ikke at falde ind under reglerne om »arbejdsudleje« – for ellers kan det blive en dyr fornøjelse at benytte sig af lejet arbejdskraft.

Sådan lyder advarslen fra Patriotisk Selskab, der har erfaret, at Skattestyrelsen har stigende fokus på arbejdsudleje-reglerne.

- Der kan blandt andet være tale om arbejdsudleje i de tilfælde, hvor dine ansatte udfører samme type arbejde som den selvstændige virksomhed, du har lejet ind til at løse opgaven. Dog er der flere andre vilkår, der afgør, om der er tale om arbejdsudleje, herunder den bagvedliggende kontrakt og de faktiske forhold, som i de nyeste afgørelser på området tillægges afgørende betydning, oplyser Patriotisk Selskab.

Konsekvenser

Hvis Skattestyrelsen når frem til, at der er tale om arbejdsudleje, skal du indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Som arbejdsgiver hæfter du for skatten, hvis udbetalingen allerede er sket uden indeholdelse af skatten.

- Det kan især få store økonomiske konsekvenser, hvis du har benyttet dig af et udenlandsk selskab, som er taget hjem igen, da det så kan være svært at få pengene igen, påpeger Patriotisk Selskab.

Rådgivningsselskabet inviterer til et fyraftensmøde torsdag den 4. november, der kommer til at handle om, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på for ikke at falde ind under reglerne om arbejdsudleje.

Tag kontrakten med

Hvis man har indgået en kontrakt med en selvstændig virksomhed og er bekymret for at falde ind under reglerne om arbejdsudleje, så vil eksperterne fra Patriotisk Selskab gerne kigge på den lige efter mødet, der finder sted på Ørbækvej 276 i Odense.

Det er gratis at deltage, men mødet bliver kun gennemført, hvis der er ti deltagere eller derover. Tilmelding sker ved at kontakte rådgivningsselskabet.

Læs også