Stor spredning i landbrugets årsresultater

De foreløbige resultater for 2021 viser store forskelle mellem driftsgrenene.

Mælke- og planteproducenter opnåede rekordoverskud trods høje omkostninger, mens griseproducenterne rammes på både omkostninger og faldende afregningspriser.

På baggrund af foreløbige resultater fra 882 heltidsbedrifter forventes det samlede driftsresultat efter ejerløn i 2021 at ligge i niveauet 6,5 - 8,0 milliarder kroner. Det er på niveau med 2019 og 2020, hvor landbruget begge år opnåede et resultat efter ejerløn på cirka 8 milliarder kroner. Historisk set er det et relativt højt niveau for erhvervet som helhed, der som gennemsnit de seneste 10 år har haft et driftsresultat efter ejerløn på cirka tre milliarder kroner.

- Resultaterne fra sidste år vil blive husket for de store forskelle mellem driftsgrenene. Mælke- og planteproducenter opnår rekordhøje driftsresultater efter ejerløn. Griseproducenterne opnår ganske vist samlet set et overskud, men mange smågriseproducenter måtte forlade 2021 med et underskud, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Regnskaberne er påvirket af store prisudsving gennem 2021. Det gav sig udslag i et generelt højt omkostningsniveau, hvor blandt andet omkostningerne til elektricitet steg med cirka 40 procent, mens lønomkostninger og foder begge steg med cirka 10 procent.

- Stigningen i omkostningerne er større end væksten i produktionsgrundlaget. Derved vokser omkostningsrykket i virksomhederne. De foreløbige resultater peger dog også på et fald i finansieringsomkostningerne på cirka seks procent. Griseproducenterne havde det største fald i renteomkostningerne, fortæller Klaus Kaiser.

Høje priser

De høje omkostninger for mælke- og planteproducenter blev opvejet af høje priser på mælk og afgrøder. Griseproducenterne oplevede dog både faldende afregningspriser og stigende omkostninger. De lavere afregningspriser skyldes primært afrikansk svinepest i Tyskland m.fl. samt mindre kinesisk import af grisekød.

De senere år har heltidslandbrugene samlet set nedbragt gæld for over 30 milliarder kroner.

- Det ser ud til, at nedbringelsen af gæld ikke er fortsat i 2021 for landbruget samlet set. Mælke- og planteproducenter har kunnet fortsætte med at afdrage, men det modgås af smågriseproducenterne, så samlet set forventes der nogenlunde status quo på gælden ved indgangen til 2022, siger Klaus Kaiser.

- Hvis vi kigger fremad, så forventes 2022 fortsat at byde på gode indtjeningsforhold for mælke- og planteproducenter. Griseproducenterne vil dog fortsat være udfordret af lave afregningspriser og høje omkostninger i de første måneder. Senere på året forventes griseproducenternes bytteforhold dog at blive forbedret betydeligt, slutter Klaus Kaiser.

Læs også