Cheføkonom bekymret for råvareprisers himmelflugt

Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer er mest bekymret for krigens afledte effekter på råvarepriser og den globale økonomi.

Martin Brauer, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, oplyser, at den danske fødevareklynges eksport til Ukraine er på 700 millioner kroner, og eksporten til Rusland ligger på 1,8 milliarder kroner. Det skal ses i lyset af en samlet eksport fra klyngen på 170 milliarder kroner.

- Landbruget og fødevarevirksomhederne er godt rustet og kan godt håndtere en periode med stor usikkerhed på disse markeder. For nogle enkelte med meget stor aktivitet på markederne er situationen naturligvis problematisk, siger Martin Brauer, og tilføjer:

- Men hvis man ser snævert økonomisk på det, så skal dansk landbrug nok klare sig.

Tror på højere priser

Martin Brauer er mest bekymret for de afledte effekter på råvarepriser og den globale økonomi.

- Vi står allerede i en situation med store globale ubalancer og høje råvarepriser i kølvandet på Covid 19-pandemien. Både Ukraine og Rusland er vigtige leverandører af råvarer – og Rusland af energi. Invasionen vil øge priserne på energi og råvarer yderligere. Det er en udfordring for såvel landbrug som fødevareindustrien.

Han vurderer, at udviklingen de kommende dage og uger vil have en afsmittende effekt på de globale markeder.

- Reaktionen fra det globale samfund i form af sanktioner mod Rusland vil være afgørende for udviklingen, siger han.

Cheføkonomen tilføjer:

- Det, der sker lige nu, er forfærdeligt for de mennesker, som bor i områderne og deres pårørende i resten af verden.

Læs også