CAP-reform: 100.000 euro til nyetablerede landmænd fra 2023 – kan du komme i betragtning?

Med CAP-reformen bliver det fra 2023 muligt for unge nyetablerede landmænd at søge et engangsbeløb på 100.000 euro. Men der hersker stadig tvivl om, hvem der kan søge støtte.

CAP-reformen afløser den nuværende pulje, hvor den unge landbruger hvert år modtager et støttebeløb sammen med arealstøtten. Fremover udbetales støtten ad én omgang.

Selv om der endnu ikke er truffet endelig beslutning om betingelserne for udbetaling, har Patriotisk Selskab kigget i den strategiske plan, som Landbrugsstyrelsen har lavet på baggrund af CAP-planforordningen.

Styrke egenkapitalen

Umiddelbart lægges der op til, at støtten gives til unge landmænd med egen ejendom eller et betydeligt ejerskab af bedriften. Formålet er at styrke egenkapitalen, hvilket indikerer, at støtten ikke kan gives til bedrifter, som hovedsageligt består af forpagtninger. Der er ikke krav om, hvilken produktion der skal være på ejendommen.

Støttebeløbet på 100.000 euro gives til heltidsbedrifter, som defineres ved et arbejdskraftkrav på minimum 1.665 timer om året. Deltidsbedrifter kan modtage et engangsbeløb på 50.000 euro – her er der et arbejdskraftkrav på mellem 830-1.665 timer om året. Hvordan arbejdskraftkravet beregnes er stadig uvist. 

Ung landbruger: Hvordan skal du forholde dig?

Har du allerede søgt støtte i årene op til 2023, vil det beløb, du har modtaget, blive modregnet i engangsbeløbet.

Der kan søges støtte til ejendomme tinglyst fire år forud for ansøgningstidspunktet.

Den nuværende og den kommende støtteordning til unge landbrugere er uafhængige af hinanden. Fordi du har modtaget støtte fra den tidligere ordning, er det ikke sikkert, du kvalificerer dig til engangsbeløbet i den nye ordning.

Med de usikkerheder der stadig er, opfordrer vi hos Patriotisk Selskab i de fleste tilfælde til, at du søger støtte som normalt i år og får modregnet beløbet næste år, såfremt du kvalificerer dig til udbetaling i 2023. Specielt hvis din bedrift består af forpagtninger.

Læs også