Bytteforhold tangerer laveste niveau

Forholdet mellem jordbrugets salgsprodukter og priserne på forbruget i produktionen er i årets første kvartal nede i det laveste niveau i det seneste årti, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Prisindeks på energi, foder og gødning (løbende priser).

Kraftige stigning i jordbrugets købspriser på foder, gødning og energi betyder, at forholdet til erhvervets salgspriser, kaldet bytteforholdet, i årets første kvartal tangerer det laveste niveau i det seneste årti i starten af 2016.

Det viser et prisindeks fra Danmarks Statistik. Indekset er nede i 91.

- Landmandens priser på korn, mælk og oksekød ligger alle i højeste niveau i perioden siden 2010. Prisindekset for korn er højest med indeks 167 i marts 2022, når 2015 er lig 100, efterfulgt af mælk i indeks 144 og kvæg i indeks 126. Derimod ligger svin i prisindeks 96, men her skal man blot tilbage til 2020, hvor priserne var særdeles høje, skriver Danmarks Statistik i en kommentar.

Stigende omkostninger

- På omkostningssiden viser priserne på jordbrugets forbrug i produktionen kraftige stigninger over de seneste år. Især priserne på energi, gødning og foder er steget. Prisen på energi er steget 92 procent i forhold til 2015, mens kunstgødning er steget med 54 procent, hvilket skyldes flere faktorer blandt andet priser på energi, der betyder meget for fremstillingen af gødning, skriver Danmarks Statistik, og fortsætter:

- Prisen på foder er samtidig steget 34 procent, hvilket blandt andet kan relateres til usikkerhed om verdensproduktionen af korn og proteinafgrøder som følge af krigen i Ukraine.

Det voldsomt forringede bytteforhold har medført et fald i svinebestanden på fem procent, men antallet af søer er faldet med 6 procent, viser den seneste opgørelse af svinebestanden den 1. april.

Læs også