Nye regler for EU-tilskud: Få mindst 1.900 kroner pr. hektar

Selv jordbrugere med under 10 hektar er også berettiget til støtte fra EU på mindst 1.900 kroner pr. hektar. Men komplicerede regler kan give anledning til grå hår, og fra årsskiftet blev reglerne ændret.

Har du som ejer af et nedlagt landbrug, et hobbylandbrug eller lignende med under 10 hektar sørget for at få søgt om EU-tilskud?

Det er vigtigt at få gjort, for selvom man blot har to hektar jord, kan man være berettiget til tusindvis af kroner i tilskud.

Kompliceret affære

For mange indehavere af små landbrug vil det imidlertid være en kompliceret affære at søge om EU-tilskud, og i det hele taget holde sig ajour med de nye regler.

- Det kræver mange lange aftener at sætte sig ind i reglerne fra EU, og i det hele taget at finde ud af om man er berettiget til støtte, siger Ole Møller Hansen, som er afdelingsleder fra Planteavl i Velas Søften.

Ved årsskiftet trådte en ny EU-reform i kraft, som betyder, at betingelserne for at få EU-tilskud har ændret sig.

- Man må ikke gå glip af støtten, fordi man ikke er opmærksom på de nye regler, siger Ole Møller Hansen.

Nu skal man således have en vis mængde brak som en del af pakken for overhovedet at være berettiget til støtte, med mindre hele arealet er permanent græs. Samtidig betyder en række bio-ordninger, at man kan få mere i tilskud til arealer med grønne tiltag – for eksempel til marker med græs, der har ligget i en årrække.

Går glip af ekstra støtte

Når nye regler træder i kraft, er der særlig grund til at skærpe opmærksomheden, for det, som gav støtte sidste år, giver ikke nødvendigvis i dag.

- Hvis man såede sin jord til i efteråret, og et krav nu er, at man skal have brak, betyder det, at man kan blive ramt af en sanktion. Derfor kan det være, at man skal til at gøre noget andet, fordi betingelserne har ændret sig, siger Ole Møller Hansen.

Som udgangspunkt får man 1.900 kroner pr. hektar i EU-tilskud, men man kan sagtens være berettiget til mere.

- Har man eksempelvis mere brak, end kravene tilsiger, kan man få mere i støtte fra EU, og det er derfor vigtigt, at man kender de nye regler, siger Ole Møller Hansen.

For at hjælpe jordbrugere med under 10 hektar med at få søgt de rigtige EU-tilskud afholder Velas EU-café blandt andet i Søften den 24. marts og i Viborg den 14. april, hvor jordbrugere med under 10 hektar kan få konsulenters hjælp til at udfylde og indsende ansøgninger til EU, når det gælder arealstøtte, støtte til pleje af græs- og naturarealer og til skovrejsning. Arrangementerne kræver ikke tilmelding – man skal blot møde op med sit MitID.

Hvem kan søge?

  • Alle landbrugere kan søge om EU-tilskud, hvis man råder over mindst to hektar landbrugsareal. Både privatpersoner og virksomheder kan søge om tilskud fra EU
  • Det er et krav, at man har status som aktiv landbruger for at kunne søge om tilskud
  • Tilskuddet ligger på cirka 1.900 kroner pr. hektar. Andre ordninger kan dog hæve den støtte, som man er berettiget til

Læs også