Danmark er europamester på omkostninger til produktion af smågrise

Samlet set slog Spanien Danmark på omkostningerne til produktion af grise i 2019, men målt alene på produktionsomkostninger til smågrise var Danmark en spids bedre i 2019. Og klart bedre end nabolandet Tyskland, viser rapporten fra Seges.

En 30 kilos gris blev således i 2019 produceret 72 kroner pr. gris billigere i Danmark sammenlignet med Tyskland, fremgår det af rapporten. Danmark havde med en produktionspris på 386 kroner pr. 30 kilos gris således Europas laveste produktionsomkostninger i smågriseproduktionen.  

Samtidig er de danske producenter verdensmestre i fravænnede pr. kuld. De fravænnede 14,9 grise pr. kuld – hele 1,9 grise pr. kuld flere end tyskerne, der var de næstbedste.

Billedet vender

Men når grisene bliver fedet op til slagtesvin, vender billedet til tyskernes fordel.

For mens danskerne har tabt 18 kroner pr. slagtesvin i gennemsnit over en periode på ti år, så har tyskerne haft en ekstra gennemsnitsgevinst på 25,3 kroner pr. slagtesvin, hvis de har produceret under det forenklede tyske momssystem, Pauschal. Og det er der cirka 80 procent af de tyske slagtesvin, der bliver. Det giver for denne gruppe en positiv rentabilitet på 8 kroner i gennemsnit pr. slagtesvin i den ti-årige periode, skriver Seges i rapporten.

- Sådanne ting er med til af forklare, hvorfor slagtesvineproduktionen har haft det sværere i Danmark end i Tyskland, lyder det i rapporten, der konstaterer, at de tyske slagtesvineproducenter også drager nytte af at kunne købe danske smågrise til markedspriser. Det har de forstået at benytte sig af, idet de importerede 6,8 millioner smågrise fra Danmark.

I EU-25 er der nu 17 procent færre søer, end der var for ti år siden, men antal slagtninger ligger 5 procent højere, og slagtevægten er steget cirka 4 procent. På den baggrund er EU’s produktion af grisekød steget med 10 procent på 10 år.

Det passer som fod i hose med, at Kinas svineproduktion er faldet med 37 procent, og landets importbehov for svinekød ifølge rapporten er steget med 77 procent.

Fald i notering

Trods gode udsigter generelt for svineproduktionen forventes der ifølge rapporten ikke øget produktion i Tyskland i de kommende år – tværtimod, da de tyske landmænd efter alt at dømme vil investere massivt i dyrevelfærdsproduktion, og p.t. er ramt af ASF i vildsvinebestanden, med handelsrestriktioner fra Kina til følge, og et fald i smågriseprisen alt andet lige er på cirka 100 kroner pr. 30 kilos gris.

Derudover forventes et fald i noteringen i mindst et år på 1-1,5 kroner pr. kg.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

Læs også