Nu kan du registrere overdragelser af betalingsrettigheder

Du kan nu se betalingsrettighedernes foreløbige værdi for 2021 og registrere overdragelser af betalingsrettigheder med henblik på støtteudbetalingen 2021.

Hvis du har overdraget betalingsrettigheder med henblik på 2021, men overdragelsen ikke kunne registreres i Tast selv-service, kan du registrere den nu, oplyser Landbrugsstyrelsen i en meddelelse.

Det har i en periode ikke været muligt at registrere overdragelserne i Tast selv-service, fordi styrelsen har arbejdet med at fastsætte betalingsrettighedernes endelige værdi for 2020 og dermed også den foreløbige værdi for 2021.

Det er muligt at finde de foreløbige værdier af betalingsrettighederne i 2021 i Tast selv-service. Værdierne i 2021 tager udgangspunkt i betalingsrettighedernes værdi i 2020.

- Bemærk, at den grønne støtte ikke indgår i betalingsrettighedernes værdi, men bliver beregnet som et selvstændigt beløb, der udgør cirka 45 procent af betalingsrettighedernes værdi, lyder det fra styrelsen.

Fortsat fejl

Den endelige værdi af betalingsrettighederne i 2021 bliver fastlagt i oktober måned i ansøgningsåret, hvor årets eurokurs offentliggøres af EU.

På nogle betalingsrettigheder er der fejl, konstaterer styrelsen.

- Vi har hen over sommeren arbejdet intensivt med at identificere årsagerne til, at der opleves enkeltstående fejl på nogle betalingsrettigheder.

- Det er et kompliceret arbejde, som tager tid. Indtil vores arbejde er afsluttet, kan fejl i forbindelse med overdragelser af betalingsrettigheder desværre fortsat opstå, lyder det fra styrelsen, der forventer, at fejlene er rettet i løbet af 2021.

- Vi beder dig om fortsat at indsende fejlmeldinger, hvis du oplever fejl i systemet. Vi vil herefter gøre alt, hvad vi kan, for hurtigt at rette fejlen.

Frist til maj

De oplyste værdier er med et forbehold for EU-Kommissionens endelige godkendelse af Danmarks beregning af betalingsrettighedernes værdi.

Fristen for at registrere overdragelser af betalingsrettigheder er senest ved fristen for at ændre i fællesskemaet i maj 2021.

Den midlertidige procedure for at overdrage betalingsrettigheder i forbindelse med pantsætning ophørte mandag.

mip

Læs også