Nye AB-bestemmelser på vej for bygge-aftaler

Et revideret AB-system ventes vedtaget i maj 2018. Bygherrer kan godt begynde at forberede sig på ændringerne, anbefaler advokater.

Blandt andet vil de såkaldte AB 89 og AB 92-regler blive ændret, når der i maj 2018 forventes vedtaget et ændret AB-system. Det skriver advokatkæden Ret & Råd Advokater i et nyhedsbrev.
ABR 89 er almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, for eksempel mellem en bygherre og hans rådgiver.
AB 92 er almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. AB 92 anvendes ved aftaler for eksempel mellem entreprenør og bygherre.
- I langt de fleste tilfælde er det en god idé at sørge for, at AB indgår, da der hermed er taget stilling til, hvordan man skal forholde sig igennem byggeriets forskellige faser og ved at en stor del af »aftalegrundlaget« ligger fast, lyder rådet fra Ret & Råd Advokater.
 

Masser af fordele

- Når AB er vedtaget, er der således taget stilling til, hvordan man skal forholde sig med sikkerhedsstillelse og forsikring. Der er taget stilling til – et langt stykke hen ad vejen – hvordan, hvornår og i hvilken kvalitet en ydelse skal leveres, skriver advokatkæden, og fortsætter:
- Der er taget stilling til, hvordan bygherren skal betale og under hvilke omstændigheder, han har lov til at tilbageholde en del af entreprisesummen. Der er taget stilling til, hvornår et byggeri er forsinket og tilrettelagt en procedure for, hvordan overskridelser af tidsfrist og frister for aflevering håndteres.
- Der er taget stilling til hvad proceduren er ved arbejdets afslutning og aflevering, hvis der er mangler ved arbejde eller ydelsen, og hvordan man forholder sig med garantier, et års gennemgang og fem års gennemgang.

Læs også