test elastik

Ekstrem kort frist

- Jeg forstår ikke, hvordan man kan sende sådan en bekendtgørelse med så store konsekvenser i høring med så kort frist. Det her vil ende med at betyde et milliontab for branchen, siger han, og fortæller, at det både vil ramme slagtesvineproduktionen i Danmark og eksporten.

- Omkostningerne til transporten af smågrise i Danmark vil øges med, hvad der svarer til 3-4 kroner pr. smågris og belaste slagtesvineproduktionen i Danmark med mellem 12 og 16 millioner. Det vil få negativ betydning for vores slagtesvinsproduktionskonkurrenceevne og føre til færre grise, der vil ryge frem til slagtning i Danmark. Vores vurdering er tilmed, at det vil medføre en samlet meromkostning på mellem 50-75 millioner kroner for dem, der kører udenlands, siger Christian Fink Hansen.

Her er noget tekst

Læs også