Chaufførerne bør ikke skulle vurdere om et dyr er egnet til transport

En samlet branche opfordrede tilbage i marts minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V) til at tage reglerne om dyrs transportegnethed op i EU. Aktørerne vil have ændret reglerne, så chaufførerne ikke har ansvaret for at vurdere, om et dyr er egnet til transport ved afhentning. Den vurdering skal ligge hos landmanden, mener organisationerne.

I en fælles henvendelse til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen opfordrer repræsentanter fra både transportbranchen og landbruget til, at regeringen arbejder for en ændring af EU-reglerne for transport af dyr.

Bag henvendelsen står Landbrug & Fødevarer, DI Transport, DTL, 3F Transport, ATL, Dansk Erhverv og ITD.

De mener, at det er meget problematisk, at chaufføren, som reglerne er i dag, kan blive ansvarlig for at vurdere, om et dyr er rask nok til transport, når det afhentes. For det kan i sidste ende gå ud over dyrevelfærden, mener Stefan K. Schou, adm. direktør i ITD.

- For dyretransportørerne er dyrevelfærden helt afgørende, for det er kernen i hele deres transportopgave at sikre, at dyrene har det godt under transporten og leveres raske til kunderne, siger Stefan K. Schou og fortsætter:

 - Men for, at de kan løse den opgave, så skal dyrene være raske nok til at blive transporteret ved afhentning. Og det kan chaufføren ikke vurdere, når han en tidlig morgen henter dem ved en landmand. Det bør være landmandens ansvar, siger Stefan K. Schou.

Landmanden har viden

Som EU-reglerne er i dag, er ansvaret for vurderingen af dyrs transportegnethed ligeligt fordelt mellem landmand, chauffør og transportvirksomhed. Og det bør den danske regering arbejde for bliver ændret, mener Stefan K. Schou.

-Vi opfordrer ministeren til at arbejde for, at reglerne ændres, så det bliver entydigt, at det er landmanden, der har ansvaret for, at dyrerene er klar til at blive transporteret, når chaufføren henter dem. For landmanden er den eneste, der har den nødvendige viden om dyrene til at kunne lave den vurdering, siger Stefan K. Schou.

Højt prioriteret område

I henvendelsen kvitterer organisationerne for, at den tidligere regering var medunderskriver på 18 forslag til den kommende ændring af EU’s dyretransportforordning.

Men de peger også på, at det er problematisk, at netop problemet med dyrs transportegnethed ikke var blandt Danmarks prioriteter.

-Vi opfordrer derfor Jacob Jensen til at tage ansvarsfordelingen ved dyretransporter med i regeringens prioriteter. For det er et højt prioriteret område for den danske branche, og det bør det også være, når Danmark drøfter sagen i EU, siger Stefan K. Schou.

Læs også