bannerPos

Tyske myndigheder lukker for kvægtransporter gennem Rusland

I dette tilfælde fandt de tyske myndigheder en mark til opbevaring af hø på den angivne adresse i Rusland. De fandt ikke de nødvendige staldfaciliteter til aflæsning og forplejning af kvæg, som reglerne påkræver. Foto: Dr. Gabriele Fuchs, Dr. Birte Hellerich, Dr. Kerstin Herfen og Dr. Madeleine Martin.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
19-11-2019 12:32
En kontrol af tyske kvægtransporter gennem Rusland har afsløret omfattende brud på reglerne om dyrevelfærd, hvilket har fået tyske myndigheder til at stoppe godkendelser af transporter på den rute. Dyrenes Beskyttelse har nu rettet henvendelse til danske myndigheder.

Ifølge de europæiske regler for dyretransporter må kvæg højst transporteres i 29 timer ad gangen, før de skal aflæsses og hvile, samt have adgang til foder og vand i mindst ét døgn på et hvilested, der lever op til EU’s mindstekrav. Her skal dyrene også tilses af veterinærfagligt personale, og det skal vurderes, om de enkelte dyr er i stand til at fortsætte rejsen, før de atter må læsses på lastbilen.

Dette system sikrer, at dyrene får et minimum af dyrevelfærd på de lange dyretransporter, som i forvejen er hårde og opslidende for dyrene. Men meget tyder på, at kvæg på transporter af op mod 7.000 kilometers længde og mange døgns varighed slet ikke har fået denne beskyttelse.

En kontrol udført af de tyske myndigheder fra delstaterne Hessen, Bayern og Slesvig-Holsten har nemlig vist, at mange af de mellemstationer, som transportører oplyser til tyske myndigheder, at de anvender på transporter gennem Rusland, langtfra lever op til kravene. I de værste tilfælde eksisterer staldene slet ikke. Det har fået myndighederne i de tre delstater til at stoppe med at godkende kvægtransporter på disse ruter af hensyn til dyrenes velfærd.

Herhjemme vækker nyheden opsigt hos Dyrenes Beskyttelse, som straks har rettet henvendelse til fødevareminister Mogens Jensen for at få en vurdering af forholdene på de danske transporter.

- Vi er meget stærkt bekymrede for, om der også er transportører i Danmark, som på samme måde svindler med transportgodkendelserne og dermed udsætter dyrene for helt urimelig overlast. Lange dyretransporter er i forvejen ekstremt opslidende for dyrene, selv når reglerne overholdes. Det er derfor bekymrende, hvordan det har set ud for dyrene på tyske og potentielt også danske transporter, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse og præsident for den europæiske sammenslutning af dyrevelfærdsorganisationer, Eurogroup for Animals.

- Derfor har vi nu kontaktet ministeriet med henblik på at komme til bunds i denne sag, så vi i det mindste sikrer dyrene den minimumsbeskyttelse, de har krav på. Igennem vores europæiske samarbejde med andre dyrevelfærdsorganisationer har vi opfordret andre lande til at gøre det samme, tilføjer hun.

I en aktindsigt oplyser Fødevarestyrelsen til Dyrenes Beskyttelse, at der sidste år blev sendt 105 dyretransporter med kvæg over russiske mellemstationer. Der er dog flere ting ved Fødevarestyrelsens opgørelse, som giver dyrevelfærdsorganisationen grund til bekymring.

- Der er bestemt plads til forbedring i de krav, som kontrollen i dag stiller til transportørerne. Som det er nu, er der mere eller mindre frit spil for den del af transporten, som ligger uden for EU. Vi kan se, at mange af de danske transporter kører igennem den samme region som de tyske. Forhåbentligt vil de danske myndigheder følge deres tyske kollegaers eksempel og lukke ned for transporterne, indtil dyrenes velfærd kan sikres, siger Britta Riis.En EU-dom slog i 2015 fast, at de europæiske transportregler gælder på hele ruten, uanset om slutdestinationen er i et land uden for EU. Hvis ikke dyrenes velfærd kan sikres på hele rejsen, skal myndighederne i afsender-landet ikke godkende turen.

Fakta: Den tyske kontrol af russiske mellemstationer

- For at afdække forholdene for tyske kvægtransporter til modtagerlande uden for EU foretog myndighederne i de tyske delstater Hessen, Bayern og Slesvig-Holsten i august 2019 en ekstraordinær kontrol af 10 russiske mellemstationer, primært i regionerne Smolensk og Samara.

- Et stort antal af europæiske eksporter til tredjelande passerer gennem disse to regioner, inden de skal videre til Kasakhstan, Usbekistan eller det sydlige og østlige Rusland.

- Interesseorganisationer havde forinden undersøgt, at der udover to mellemstationer i regionen Smolensk, slet ikke fandtes nogen mellemstationer på ruten til Usbekistan gennem Rusland og Kasakhstan. Alligevel modtog tyske kontrolmyndigheder gentagne gange transportpapirer, som angav tvivlsomme adresser på mellemstationer på denne strækning. Dette foranledigede kontrolbesøget.Det tog 5 dage at gennemføre kontrollen.

- Ingen af de 10 angivne mellemstationer levede op til de europæiske krav.

- Kun to ud af de 10 angivne mellemstationer var registreret af russiske myndigheder. Disse stationer levede heller ikke op til de europæiske krav.

- På flere adresser fandt man slet ikke nogen stalde med faciliteter til at aflæsse og pleje dyr. I et tilfælde fandt man en mark, som blev brugt til opmagasinering af hø. I et andet tilfælde fandt man en kontorbygning i indre Moskva.

- På baggrund af kontrolbesøget konkluderede de tyske myndigheder, at det ikke er muligt for transporter på disse ruter at leve op til den europæiske transportforordning. De vil derfor ikke længere godkende dyretransport over disse ruter.

Danmark er foregangsland for akvakultur

Danmark er foregangsland i akvakultur. Det mener tidligere landmand og biolog Mette Cristine Schou Frandsen - ny formand for Verdens Bedste Fødevarer.

Her er de mest dyrkede afgrøder i 2020

Vårbyg er den afgrøde, som flest danske landmænd har søgt om landbrugsstøtte til i år, viser en opgørelse fra Landbrugsstyrelsen, der oplyser, at korn udgør seks af de ti mest dyrkede afgrøder i Danmark.

Økologi skal på skoleskemaet på landbrugssskole

I samarbejde med Økologisk Landsforening forbereder Nordjyllands Landbrugsskole et undervisningsforløb i økologi.

Salget af dansk frugt og grønt stiger med raketfart i 2020

Forbrugerne vælger langt flere danske grøntsager og bær i 2020, sammenlignet med sidste år. En fremragende sæson og større fokus på danske leverandører har været med til at øge salget af danske varer

Mogens Jensen åbner NutriFair 2021

Det bliver fødevareminister Mogens Jensen, der åbner 2021-udgaven af NutriFair-messen.

- Få styr på høstkapaciteten nu

Planlægning er nøglen til en god høst, påminder Velas.

Slagtesvinenoteringen holder niveau

Noteringen for slagtesvin bliver ikke ændret til den kommende uge, og vil derfor fortsat være på 10,50 kroner, oplyser Danish Crown.

Dansk kartoffelproduktion er truet

Dispensation til brugen af Reglone handler om meget mere end landbruget

- Kommuner, har I styr på spildevandsudledningerne?

- Jeg håber virkelig, at kommunerne har styr på forholdene omkring spildevandsudledningerne, så vi ikke får samme tilstande, som der hersker i Øresund, lyder det fra formanden for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, som netop har sendt et åbent brev til Nord- og Syddjurs Kommune.

Nu kæmper bankerne om landbrugskunder

Banker begynder at se potentialet i landbruget, og det giver bedre betingelser for landbrugskunderne, lyder det fra Jakob Hvalkoff, Sagro.
Side 1 af 1874 (37462 artikler)Prev1234567187218731874Next