Kontrol viser sundere klove og lemmer hos køerne

Malkekvæget har fået sundere klove og lemmer, men halthed er stadig et problem i besætningerne. Det viser Fødevarestyrelsens kontrolkampagne.

Klov- og lemmelidelser er et af de største sygdomskomplekser hos malkekvæget. Derfor har Fødevarestyrelsen været på kampagnekontrol i 150 besætninger, hvor blandt andet halte køer er blevet registreret og hvor ejernes håndtering af syge klove og lemmer er blevet kontrolleret.

I kampagnekontrollen har Fødevarestyrelsens dyrlæger vurderet 25 malkekøer fra hver besætning – inklusive køer, der ved gennemgangen blev fundet tydeligt halte. Dyrlægerne fandt én til fem svært halte malkekøer i hver fjerde besætning (24,7 procent). I en enkelt besætning var hver fjerde af de undersøgte køer svært halte.

Tallene er markant bedre end i en tilsvarende kampagnekontrol fra 2015. Dengang var der tydeligt halte køer i mere end hver anden besætning (55 procent). Resultaterne er dog ikke er fuldt sammenlignelige, da den seneste kontrol er baseret på et mindre udsnit af dyr fra hver besætning.

Konventionelle mælkeproducenter fik flere sanktioner for håndtering af halte køer end økologiske, nemlig 71 procent mod 29 procent, selvom cirka halvdelen af de kontrollerede besætninger var økologiske. Kontrolkampagnen blev gennemført i sommerhalvåret, hvor de økologiske køer er på græs. Køer på græs har generelt bedre klovsundhed.

Læs også