Flot udstilling om den store udvikling i landbruget

Søren Michaelsen præsenterer en interessant udstilling om landbrugets enorme udvikling gennem mere end 100 år.

Søren Michaelsen er til dagligt forsker i enzymer hos Novozymes, men brænder for landbrugshistorie og minifigurerer. Udstillingen omfatter blandt andet modeller af gårde, marker, maskiner, dyr og mennesker.

På Maskingårdspladsen præsenterer Søren Michaelsen en interessant udstilling om landbrugets kolossale udvikling gennem de seneste godt 100 år.

Her kan man således opleve en udstilling, der på en flot og spændende måde viser og beskriver de forskellige sider af landbrugets udvikling fra år 1900 til i dag.

- Modeller af fire gårde, mange marker og mere end 500 maskiner, dyr og mennesker, illustrerer sammen med billeder og korte tekster den enorme udvikling, landbruget har gennemgået, forklarer Søren Michaelsen.

Han bor i Måløv og forsker til dagligt i enzymer hos Novozymes, men han brænder for landbrugshistorie og minifigurerer, hvilket dyreskuegæsterne altså nu kan få glæde af.

Meget afgørende rolle

I udstillingen kan man således få et indblik i, hvordan det i perioden fra 1900 til omkring 1940 var hestene, der var den dominerende trækkraft til alle maskiner i landbruget.

- Kapaciteten var lav, og det krævede derfor mange folk at klare alt arbejdet. Landbrugene var mange og små, fortæller Søren Michaelsen.

Mekaniseringen har naturligvis haft en meget afgørende rolle på landbruget – specielt fra 1950 og frem. Traktorerne overtog arbejdet fra hestene og fra mange af de ansatte. Mejetærskeren gjorde det også muligt at høste og tærske kornet på meget kortere tid end før og med meget færre folk til at hjælpe. Mekaniseringen havde også stor indflydelse på landbrug med husdyrhold.

Specialiseringen og stordrift fulgte efter. Priserne på salgsprodukter steg mindre end priserne på de råvarer, der skulle bruges til at producere produkterne. Dette sammen med mekaniseringen gjorde det nødvendigt at specialisere sig og gøre landbrugene større og mere effektive.

Teknologisk udvikling

Søren Michaelsens udstilling beskriver også landbruget i dag, hvor den enorme udvikling inden for landbruget har gjort, at vi forbrugere aldrig før har brugt så lille en del af vores indkomst på fødevarer.

- Min baggrund for at lave udstillingen er en stor fascination af den udvikling, der er sket. Det gælder både den teknologiske udvikling, men også den effekt, det har haft på livet på landet og på vores landskab og natur.

Søren Michaelsen

- I dag er der megen debat om landbruget og dets effekt på miljø, klima og biodiversitet, siger han og tilføjer:

- Mere økologisk jordbrug, skovrejsning, naturnationalparker og forbedrede dyrkningsmetoder er bare nogle få eksempler på, hvad der kommer til at ske fremover. Mange flere robotter, automatisering og mere avancerede maskiner bliver også en del af fremtiden i landbruget.

- Min baggrund for at lave udstillingen er en stor fascination af den udvikling, der er sket. Det gælder både den teknologiske udvikling, men også den effekt, det har haft på livet på landet og på vores landskab og natur, fortæller Søren Michaelsen, der er vokset op på et landbrug i Østjylland og nu bor i Måløv nordvest for København.

- Teknologisk er det tankevækkende, at grundprincipperne i mange af de maskiner, vi bruger i dag, er udtænkt af nogle meget kloge, fremsynede og innovative mennesker for op imod 100 eller flere år siden, påpeger han.

Udstilling for alle

- Personligt, tilføjer Søren Michaelsen, brænder jeg for udvikling af teknologi, som bruges til at forbedre og effektivisere landbrugets produktion og landmændenes arbejdsvilkår. Noget som giver værdi både for landbruget og for samfundet.

Ved at bruge små modeller, kan det lade sig gøre at vise udviklingen på en anderledes måde uden at skulle bruge store maskinhaller og store arealer. Uanset de besøgendes alder eller baggrund er der noget for alle.

- Dele af udstillingen har været vist tidligere og besøgende fra fire år og op til over 90 år har fået noget ud af udstillingen, selvom de har været interesseret i meget forskellige ting, lyder det med et smil fra Søren Michaelsen.

Han har således mødt flere ældre landbrugere, som når de ser udstillingen henleder tankerne på da de gik bag ploven, hvor hestene prustende og svedende trak ploven igennem jorden, eller hvor tonsvis af sukkerroer blev læsset med greb i marken, før de igen blev omlæsset med greb til roetog før transport til sukkerfabrikkerne.

Læs også