bannerPos

Kontrol intensiveres: Efterafgrøder overvåges af satellit

Rådgivningschef Leif Hagelskjær fra Centrovice påpeger, at der i år bliver stikprøvekontroller af efterafgrødearealerne via satellit. Foto: Erik Hansen

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
29-06-2019 10:05
- Husk at indberette, hvis en efterafgrøde sås på en anden mark, påpeger fynsk rådgivningschef.

Uanset planteavlerne vil det eller ej, så er efterafgrøderne kommet for at blive – med de mange snørklede regler, som følger med. Efterafgrøderne er således et meget effektfuldt redskab til at fastholde kvælstoffet i markerne og dermed forhindre udvaskning til vandmiljøet.

- Derfor bliver den landbrugets største afgrøde, med de gener og også fordele, efterafgrøderne er i sædskiftet. Og selv om der i den nye sæson er lempelser i forhold til fristen for etableringen den 20. august, så betyder udskydelse af såning blot, at der sker et markant træk i kvælstofmængden for det pågældende areal.

- Derfor kan I lige så godt stræbe efter at have etableret efterafgrøderne som hidtil inden den 20. august, hvis det overhovedet er muligt, lød det fra chefen for planteavlsafdelingen hos Centrovice, Leif Hagelskjær, ved en markvandring i en fynsk forsøgsmark i tirsdags.

Kontrol intensiveres

Og tilmed intensiveres kontrollen fra myndighedernes side. Således tages nu satellitter i brug til konstatering af, om der vitterlig er plantedække i de tilmeldte efterafgrødearealer.

- Det sker omkring den 10. september og fremefter som stikprøvekontrol, og derfor er det meget vigtigt, at I melder ind til os, hvis I har flyttet et efterafgrødeareal, påpegede Leif Hagelskjær overfor de fremmødte planteavlere.

Satellitkontrollen sker via den europæiske Sentinel-2A satellit, som blev opsendt sidste år. Den tager optiske billeder af jordoverfladen, hvor sollysets refleksioner gør, at det kan bestemmes, hvorvidt der er plantedække. 

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next