Tænk anderledes, når du skal handle landbrugsejendom

Af Berg Risager, Nybolig Landbrug

Der er altid blevet talt meget om, hvordan det kan lade sig gøre at omsætte landbrugsejendomme. Således også nu. Det har altid kunnet lade sig gøre, er der nogen, der siger, når bare prisen er rigtig. Men hvad er den rigtige pris? Og hvornår er rette tid og rette måde?

Der er rigtig mange usikre forhold lige nu: Stigende renter, usikre fremtidsudsigter for landbrugserhvervet, udtagning af god landbrugsjord er bare nogle af de mange forhold, der giver udfordringer, når man vil påbegynde en landmandstilværelse, udvide sit landbrug eller vil slutte som selvstændig landmand. Hvordan får vi købt eller solgt, er det store spørgsmål i den situation.

Svaret er enkelt og alligevel kompliceret. Det enkle er: Tænk anderledes. Det komplicerede er: Hvordan.

Alle spørgsmål og muligheder må kastes op i luften, gribes og vendes. Dertil er det godt at have en uafhængig sparringspartner.

Mange sælger-spørgsmål

Sælger må spørge sig selv: Har jeg interesser i, at min ejendom skal fortsætte som selvstændigt landbrug? Er jeg villig til at gå på kompromis med prisen for at sælge samlet? Er jeg villig til et større sælgerpantebrev, hvis det giver mulighed for en ung landmand? Er jeg villig til et glidende skifte?

Er det en ”going koncern”, hvor staldene er lige til at producere videre i, eller er der kørt nedslidningsstrategi, så bygningssættet snarere er en byrde, der skal væk inden et salg? Har jeg ryddet op, så ejendommen præsenterer sig indbydende?

Skal der sælges samlet – eller kan bygninger og jord sælges hver for sig? Er jeg parat til selv at stå for salg af maskiner, hvis køber kun vil give en slik for dem? Vil jeg gøre den igangværende slagtesvineproduktion færdig? Vil jeg selv sætte køerne ud?

Skal jeg sælge hurtigt eller kan jeg vente på den rette? Får jeg en sparringspartner, der vil stirre sig blind på en nabokøber – eller kan jeg finde en sparringspartner med et bredere sigte?

Mange køber-spørgsmål

Køber må spørge sig selv om, man er villig til at tage et bygningssæt med for at få jorden. Om man vil stå med en maskinpark, der måske ikke passer i en fremtidsvision. Om man er interesseret i et sælgerpantebrev. Om det kan være en ide, at sælger må blive boende i en længere periode og måske beholde staldene eller nogle stalde i en periode.

Spørgsmålene er mange – og der er flere endnu. Derfor skal man passe på ikke at sætte sin ejendom til salg for forhastet – men virkelig tænke mulighederne igennem, søge råd og vejledning også i forberedelsesperioden – både hos de nærmeste og hos professionelle rådgivere – bedst hos de uvildige.

Læs også