Udskiftning af brændeovne: Dispensationsmulighed til ejerskifteordningen

Du har nu mulighed for at søge om dispensation til din brændeovn eller pejseindsats fra før 2003 i forbindelse med ejerskifteordningen.

Flere borgere har problemer med at få leveret brændeovne og pejseindsatse indenfor ejerskiftebekendtgørelsens 12-månedersfrist.

I ejerskiftebekendtgørelsen er der krav om, at gamle brændeovne og pejseindsatse skal udskiftes eller nedlægges indenfor 12 måneder ved ejerskifte. Flere borgere har vanskeligheder med at få leveret brændeovne og pejseindsatse indenfor deres frist på 12 måneder.

For at imødegå disse vanskeligheder har Miljøministeren den 30. september 2022 meddelt Miljøstyrelsen mulighed for i visse tilfælde at dispensere fra 12-månedersfristen for udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindatse produceret før 1. januar 2003, jf. ejerskiftebekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Miljøstyrelsen kan give dispensation i 12 måneder fra datoen, hvor udskiftning eller nedlæggelse skulle være sket, når det i form af kvittering for køb af ny brændeovne eller pejseindsats med oplysning om forventet leveringsdato kan dokumenteres, at udskiftningen ikke er sket inden for den oprindelige frist på 12 måneder som følge af leveringsproblemer.

Du kan søge om dispensation ved at sende en mail til ejerskifte@mst.dk med dokumentation for køb af brændeovn eller pejseindsats samt for leveringsdato. Husk at angive dit journalnummer (J.nr.) i dispensationsanmodningen.

Miljøstyrelsen har mulighed for at give dispensation i forbindelse med leveringsforsinkelser fra den 30. september 2022 til og med den 31. december 2023.

Der gives ikke dispensation til, at fristen kan forlænges ved nedlæggelse af brændeovne eller pejseindsatse i tilfælde, hvor leveringsforsinkelse ikke kan dokumenteres.

Du kan læse mere om ejerskifteordningen på www.skiftellerskrot.dk.

Læs også