Vurdering af hesteejendomme: Fortæl om ejendommens hesteproduktion

- Det er afgørende, at man får registreret, at der er hesteaktivitet på ejendommen, påpegede formand for Landsudvalget for Heste, i sin beretning på årets hestekongres.

Da formand for Landsudvalget for Heste, Hans Marius Jørgensen, aflagde sin beretning i forbindelse med den for nyligt afholdte hestekongres på Comwell Kolding, udtrykte han bekymring i forhold til den nye vurdering af landbrugsejendomme.

- Jeg har tidligere i år været inde på den nye vurdering af hesteejendomme. Jeg kan godt være bekymret, hvis myndighederne ikke forstår, hvad hestesektoren bidrager med. Det kan betyde en flerdobling af grundskyldspromillen. Det er væsentligt, hvorledes landbrugsejendomme vurderes, påpegede Hans Marius Jørgensen.

Formanden fastslog, at den nye vurdering kan få stor betydning for den samlede sektor.

- Det er klart, at det er afgørende, at man får registreret, at der er hesteaktivitet på ejendommen. Det er vigtigt at reagere og fortælle om ejendommens hesteproduktion, når fristen gives.

Bolig eller landbrug?

Mindre landbrug, der før var vurderet som landbrug, kan med den nye vurdering blive vurderet som boliger – alt efter areal og intensiteten i driften. Det vil betyde en væsentlig højere ejendomsskat, men på den anden side vil ejendommen kunne sælges skattefrit.

Modsat vil en ejerbolig, der overgår til landbrug, få væsentlig lavere ejendomsbeskatning, men vil nu være ejendomsavancebeskattet.

Kilde: vkst.dk

Læs også