bannerPos

Tilbagerulningen af afgiftslempelser ved generationsskifte får stor betydning

Henset til den nugældende ordning kan der være rigtig god økonomi i, at få generationsskiftet gennemført, mens de nugældende afgiftsregler gælder. I den forbindelse skal det dog pointeres, at et godt generationsskifte dog ikke bør hastes igennem udelukkende grundet besparelse af afgift. Der er mange andre forhold, som spiller ind. Arkivfoto: Anita Corpas

AF: SØREN NØRGAARD SØRENSEN

ADVOKAT (L), PARTNER HJULMANDKAPTAIN
03-12-2019 07:31
Regeringen har fremlagt finanslovsforslag, hvor afgiften ved generationsskifte for erhvervsvirksomheder til nær familie igen ønskes hævet fra de nugældende 6 procent til 15 procent. Finansloven indeholder, som det også har været varslet tidligere, en tilbagerulning af de afgiftslempelser, som blev vedtaget i Finansloven for 2016. Det vil resultere i mere end en fordobling af afgiftsbetalingen ved fremtidige generationsskifte i landbruget.

Blev du fanget af artiklen?

Køb dit abonnement fra kun 139,59 kr./md. ved køb af årsabonnement og læs det hele

Fra i dag vælger Halsted Kloster at bortforpagte sit markbrug

Beslutningen om bortforpagtning efter et af godsets bedste år bygger på en række praktiske og personlige vurderinger.

Markbruget på Halsted Kloster trimmet og optimeret på godt to år

Bedriftsrådgiver Henrik Severin gennemgik som udefra kommende og uvildig rådgiver det 900 hektar store landbrug, herunder dets maskinkapacitet og organisation. Det gav bonus i 2019.

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling
Side 1 af 1714 (34271 artikler)Prev1234567171217131714Next