bannerPos

Tilbagerulningen af afgiftslempelser ved generationsskifte får stor betydning

Henset til den nugældende ordning kan der være rigtig god økonomi i, at få generationsskiftet gennemført, mens de nugældende afgiftsregler gælder. I den forbindelse skal det dog pointeres, at et godt generationsskifte dog ikke bør hastes igennem udelukkende grundet besparelse af afgift. Der er mange andre forhold, som spiller ind. Arkivfoto: Anita Corpas

AF: SØREN NØRGAARD SØRENSEN

ADVOKAT (L), PARTNER HJULMANDKAPTAIN
03-12-2019 07:31
Regeringen har fremlagt finanslovsforslag, hvor afgiften ved generationsskifte for erhvervsvirksomheder til nær familie igen ønskes hævet fra de nugældende 6 procent til 15 procent. Finansloven indeholder, som det også har været varslet tidligere, en tilbagerulning af de afgiftslempelser, som blev vedtaget i Finansloven for 2016. Det vil resultere i mere end en fordobling af afgiftsbetalingen ved fremtidige generationsskifte i landbruget.

Folketinget vedtog i 2016 med et snævert flertal, at der skulle ske en nedsættelse af såvel bo- og gaveafgifterne ved overdragelse af virksomheder til nær familie. Det for generelt at skabe gode vilkår for generationsskifte af danske erhvervsvirksomheder, herunder dansk landbrug.

De vedtagne ændringer gik på en gradvis indfasning frem mod 2020. Nedsættelsen af afgiften skulle ske successivt til 7 % i 2018, 6 % i 2019 og faldende til 5 % i 202

Blev du fanget af artiklen?

Køb dit abonnement fra kun 166,25 kr./md. ved køb af årsabonnement og læs det hele

Kvælstofønsker: Knud Jeppesen i hveden

Knud Jeppesen hjælper til med at høste omkring 170 hektar hvede nær Jelling. Kvaliteten er god, og udbyttet er rimeligt, selvom han ville ønske, at planterne kunne have fået mere kvælstof. Til trods for landmændenes begrænsninger er høsten stadig en dejlig tid på året. Især når vejret er helt perfekt, og der er ekstra sved på panden. Vi var med i marken.

Vilomix: Tørsyremix kan hjælpe med at bevare foderets værdi

Ifølge foderfirma er det muligt at halvere antallet af mikroorganismer, når der tilsættes 2-3 kg tørsyre pr. tons fuldfoder.

Landsforskelle i græs og majs

Generelt klarer foderafgrøderne sig ikke så tosset, men flere steder kunne godt bruge vand nu.

Der er rigeligt med hvede på globalt plan

Denne måneds WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium viste, at der som forventet er masser af hvede tilgængeligt på globalt plan. Dette til trods for at vi her i Europa oplever en nedgang i hvedeproduktionen.

Supermagnet klar til september

BvL er klar med en magnet til fodervogne, som er så kraftig, at man skal passe på sin mobil og tablet i dens nærhed.

Nogle landmænd rådes til at dyrke vinterbyg på et forkert grundlag

Selvfølgelig skal både landmænd og deres rådgivere arbejde efter landets love og regler, selvom disse er både rigide og fagligt uforstandige. Men landmændenes frustrationer bliver større, når de rådgives til at gå på kompromis med fagligheden, selv hvor dette ikke er nødvendigt.

Hellere 20 minutter for meget end 5 minutter for lidt i foderblanderen

Ifølge Bulldog Agri kan de fleste blandere i dag håndtere kompaktfoder, når de ellers er udstyret med ordentlige knive og gode, store snegle, som kan levere et stort foderflow i karret.
Side 1 af 1897 (37926 artikler)Prev1234567189518961897Next