Officielt: Gasledningen til Lolland-Falster klar i 2024

Regeringen har besluttet at bygge en gasledning, der kan forsyne Lolland-Falster med klimavenlig energi. Prisen bliver 792 millioner kroner, og ledningen ventes færdigbygget i 2024..

Efter lang tids intens debat og forhandlinger har regeringen indstillet til Energinet, at det statslige energiselskab skal stå i spidsen for anlægget af en gasledning, der skal gå fra Sjælland over både Storstrøm og Guldborgsund til Lolland-Falster.

Dermed bliver det danske gasnet udbygget betydeligt, og samtidig bliver det ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen nemmere at bevare arbejdspladser på Sydhavsøerne.

- Dette er en meget stor investering, som er nødvendig for at hjælpe Lolland-Falster. Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark. Den nye gasledning vil allerede ved etableringen give store CO2-besparelser, og på sigt bliver det en helt CO2-neutral løsning, når vi får nok biogas, siger Dan Jørgensen og tilføjer:

- Hvis sukkerproduktionen i Danmark ikke får hjælp til at omstille sig, er vurderingen, at den ville flytte til et andet sted i verden. Det ville ikke være bedre for klimaet, og det ville være katastrofalt for Lolland-Falster, siger han.

Glæde hos Nordic Sugar

Anlægsomkostningerne ved gasledningen er 792 millioner kroner. Heraf finansierer gashandleren Andel 84 millioner kroner ved en kontrakt om at aftage gas fra nettet i en 15-årig periode – gassen skal leveres videre til Nordic Sugar. De resterende anlægsomkostninger tariffinansieres. Både Andel og biogasproducenten Nature Energy har booket kapacitet i gasledningen i en 15-årig periode.

- Det er meget glædeligt, at der nu er fundet en løsning, som sikrer en langsigtet bæredygtig omstilling af sukkerproduktionen i Danmark. Jeg er meget glad for, at regeringen har lyttet til os undervejs i denne proces. Det er et vigtigt skridt for vores fortsatte konkurrenceevne internationalt og bidrager samtidig til, at Danmark kan opretholde en mere end 150 år gammel tradition for sukkerproduktion på Lolland-Falster, siger Jesper Thomassen, Managing Director, Nordic Sugar i Danmark.

Nordic Sugar er i dag er den næststørste CO2-udleder i industrien i Danmark, og gasledningen vil årligt skære 51.000 tons CO2 alene af udledningen fra Nordic Sugar-fabrikkerne, når kul og olie erstattes.

- Viser lederskab i grøn omstilling

Ifølge Henrik Høegh, der er formand for Biogas Danmark og viceborgmester i Lolland Kommue, understreger aftalen Danmarks lederskab i den grønne omstilling.

– Beslutningen sikrer, at vigtige industrier kan skifte fra kul og olie til biogas. Dermed viser Danmark resten af verden, hvordan grøn omstilling kan gennemføres, så vi fastholder tusindvis af arbejdspladser i industrien og skaber nye, permanente jobs i biogassektoren, siger han.

Biogasproduktionen udgjorde sidste år over 25 procent af det danske gasforbrug. Energistyrelsen forventer, at den danske biogasproduktion i 2030 kommer op på 52 petajoule og dermed udgør over 80 procent af gasforbruget.

– Med den nuværende udbygningstakt vil vi kunne nå op på cirka 60 petajoule biogas i 2030, hvilket kan dække det forventede gasforbrug om 10 år. Biogas er et økonomisk attraktivt virkemiddel til at nå 70-procentsmålet. Derfor taler meget for, at efterspørgslen efter biogas vil blive højere end de aktuelle forventninger for 2030, siger Henrik Høegh.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66
 

Læs også