Grøn gas fra Pilegården

Sommeren igennem har fynboerne med naturgas udelukkende hentet energi til varme og varmt vand fra biogasanlæg. På Nordøstfyn leverer Kerteminde Biogas 9.000 kubikmeter hver dag, produceret af gylle og gødning fra lokale husdyrproducenter og stedets kyllingehuse.

Det første biogasanlæg fra 1988 på Pilegården ved Ladby leverede gas til huse i Revninge. Den nye store version, som efter opgraderingen sidste år, leverer hver dag 9.000 kubikmeter grøn gas til forbrugere på hele Nordøstfyn og fra november kobles på det fynske gasnet. Fotos: Erik Hansen - Det er en stor tilfredsstillelse at kunne levere grøn gas fra landbruget, og tilmed stiger den aktuelle gaspris markant, siger Hans Luunbjerg. Til højre filterstationen, som renser metangassen, inden den sendes ud til forbrugerne gennem røret øverst.

Under brusebadet er det nok de færreste fynboer med naturgasinstallation, som ved, at det varme vand rent faktisk kommer fra lokale køer, grise og kyllinger.

Sådan har det været hele denne sommer. På størstedelen af Fyn står Nature Energy for biogasleverancen, men fra i år er det varme brusebad i husstandene på Nordøstfyn leveret fra Kerteminde Biogas.

På biogasanlægget på Pilegården ved Ladby, som på basis af gylle fra lokale svine- og mælkeproducenter sammen med gødningen fra gårdens egne kyllingestalde, produceres dagligt 9.000 kubikmeter biogas. Det har i sommerens løb været nok til gasforsyningen i hele området fra Hindsholm i nord til Årslev og Ferritslev i syd, inklusive mange virksomheder som blandt andet på industriområdet på Lindø, der anvender gas til opvarmning.

Grøn gas

- Det er en stor tilfredsstillelse at kunne levere grøn gas fra landbruget, og vi kan naturligvis med tilfredshed konstatere, at gaspriserne aktuelt stiger markant, siger Hans Luunbjerg, Kejrup Gods, som har opført det topmoderne biogasanlæg på Pilegården.

Tilbage i 1988 etablerede Holger Moritz Hansen det oprindelige, visionære biogasanlæg, hvor hans legendariske RDM-besætning i stalden leverede gas til husene i Revninge. Anlægget fik i 2006 installeret en gasmotor, hvorefter biogassen i stedet leverede strøm til el-nettet.

Hans Luunbjerg købte Pilegården i 2011, og tre år senere besluttede han at opføre to kyllingehuse, hvor overskudsvarmen fra strømproduktionen kunne udnyttes.

Ren metangas

Men da gasmotoren i 2017 stod overfor en større renovering, og et energiforlig varslede forbedrede priser på grøn energi fremadrettet, valgtes i stedet at opgradere anlægget.

Ved gennemrenoveringen i løbet af 2020 blev tre store reaktorer opført og teknisk udstyr installeret af et tysk biogasfirma. For at kunne levere det krævede mere end 98 procent rene metangas direkte ud i gasnettet til forbrugerne er integreret en hollandsk filterstation.

- Trods den store tyske biogasindustri tænkes dernede ikke i samme grad på totaludnyttelse og genanvendelse i samme grad som herhjemme. Derfor har vi haft danske biogas- og miljøeksperter ind over vort projekt, fortæller Hans Luunbjerg.

Masser af gas

Efter nogle indkøringsproblemer i de første måneder efter opstarten sidste efterår glæder han sig over, at anlægget siden påske har kørt rigtig fornuftigt.

- Forrige weekend var det 25 grader, og når samtidig fabrikkerne holder fri, har vi masser af gas i overskud. Det er en udfordring at skulle nedjustere vor produktion, når gasrørene er fyldte, da vi maksimalt kan lagre gas i 6-8 timer i toppen af vore reaktorer.

Derfor glæder Hans Luunbjerg til, at Kerteminde Biogas her til november kobles på den større 16 bar gasledning, som dækker hele Fyn, og som på sigt også får forbindelse til 60 bar ledningen videre ud i landet og for den sags skyld til Europa.

Læs også