Fra madaffald til energi og gødning

Efter et år med de grønne madaffaldsposer lander madaffaldet i Ringkøbing-Skjern Kommune nu i biogasanlæg, hvor det bliver til energi og gødning.

Listen er lang over de mange madrester, borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune nu smider i en grøn affaldspose og videre ud i affaldscontainerens rum til madaffald.

- Faktisk sorterer vi et år efter at den nye madaffaldsordning trådte i kraft cirka 43 procent af vores affald fra i de grønne poser som madaffald, og kvaliteten af det sorterede madaffald er flot, fortæller Mette Dahl Vestergaard, kommunikationsansvarlig i kommunens afdeling for genbrug:

- Da vi forberedte ordningen, regnede vi med, at cirka 40 procent af det, vi hidtil har smidt i den almindelige skraldespand under køkkenvasken, var madaffald. Og siden ordningens start for et år siden har andelen af madaffald i de nye beholdere været mellem 30,9 procent og 46 procent. Det betyder, at vi regner med, at vi får sorteret langt størstedelen af madaffaldet fra restaffaldet, forklarer Mette Dahl Vestergaard.

Bliver genanvendt

Husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune frasorterer i gennemsnit omkring 180 kg madaffald om året.

Når det er vigtigt at sortere madaffaldet fra husholdningsaffaldet hænger det sammen med, at madaffaldet, som vi smider i de grønne poser, bliver genanvendt som energi og som gødning på både konventionelle og økologiske marker.

- Alt det, man smider i restaffaldet, ender i ovnene på forbrændingsanlæg, hvor det typisk bliver omsat til energi, der varmer huse op med fjernvarme. Men rigtig meget af det kunne have været genbrugt eller genanvendt, hvis det var blevet sorteret, siger Mette Dahl Vestergaard.

Hun minder om, at man som borger er med til at minimere udledningen af drivhusgasser, når man sorterer sit affald, fordi genbrug og genanvendelse er langt mindre energikrævende end at skulle udvinde råmaterialer og producere nye produkter.

- Affald er ikke bare affald. Der ligger store ressourcer gemt i det, og får vi det genanvendt, så kan vi spare penge og skåne klima og miljø samtidigt, siger hun.

Den bedste løsning

De grønne plastposer fra madaffaldet bliver dog sendt til forbrænding, og netop det kan for mange synes lidt mærkeligt. Men der er selvfølgelig en god forklaring på, at vi sorterer vores madaffald i plastposer.

- Forskningen på området viser, at plastposerne indtil videre er den bedste løsning. Nogle steder bruger man bionedbrydelige poser af for eksempel majsmel, men de holder meget dårligt, når de først er taget i brug. Vi tror ikke på, at folk vil have taget madaffaldsordningen lige så godt til sig, hvis de ind imellem endte med kaffegrums og kartoffelskræller ud over hele gulvet, siger Mette Dahl Vestergaard.

Desuden kan modtageranlæggene til madaffald bedst håndtere plastposerne, der bliver sorteret fra madaffaldet, før de bruges til ny energi.

- Vi vil meget gerne nå dertil, hvor vi kan genanvende poserne, men det er lige nu vanskeligt, fordi der sidder lugt i plastikken, fortæller Mette Dahl Vestergaard og tilføjer:

- Indtil da indkøber vi poser med så høj en andel af genanvendt plast som muligt.

Når plastposerne er sorteret fra, moser en maskine madaffaldet til en tyk grød, der tilsættes vand og bliver til en grålig biopulp. Pulpen sendes til et fælleskommunalt biogasanlæg nord for Herning, hvor gassen udnyttes som energi, og den afgassede biomasse bruges som gødning på marker.

Mere genbrug

Det er nationalt besluttet, at affaldssorteringen i Danmark skal strømlines. I Ringkøbing-Skjern Kommune betyder det, at kommunen i december 2022 udbygger affaldsordningen med en henteordning, hvor det genanvendelige affald indsamles ved husstandene.

Indtil da skal materialer som glas, metal, pap, elektronik og andre typer affald fortsat afleveres på genbrugspladserne eller på en af de 106 miljøstationer, der er placeret i hele kommunen.

- Affald er ikke bare affald. Der ligger store ressourcer gemt i det, og får vi det genanvendt, så kan vi spare penge og skåne klima og miljø samtidigt.

Mette Dahl Vestergaard, kommunikationsansvarlig, Ringkøbing-Skjern

Læs også