Planlægger genstart på Baltic Pipe i marts

Hvis alt går, som Energinet forestiller sig, genoptages anlæggelsen Baltic Pipe-gasledningen til marts.

Miljøstyrelsen har sendt den nye miljøkonsekvensrapport og et udkast til en ny miljøtilladelse til Baltic Pipe i otte ugers offentlig høring. En endelig miljøtilladelse forventes klar til 1. marts 2022, hvorefter anlægsarbejdet kan genoptages som planlagt på strækninger, hvor det har ligget stille siden maj. Det oplyser Energinet.

I maj ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet den miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet, som Miljøstyrelsen udstedte i juli 2019. Afgørelsen medførte udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensrapport samt nye offentlighedsfaser.

Nu har Miljøstyrelsen indledt den sidste offentlighedsfase, hvor den nye miljøkonsekvensrapport og et udkast til miljøtilladelsen sendes i otte ugers offentlig høring. Forud for det er der gået flere måneders intensivt og tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Energinet for at kunne nå hertil.

Forsinkelse 

- Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har beskrevet anlægsarbejdet grundigt og tager hensyn til de beskyttede dyrearter, siger Søren Juul Larsen, hovedprojektleder for Baltic Pipe hos Energinet, og fortsætter:

- Vi er glade for, at Miljøstyrelsen har startet den anden offentlighedsfase, så vi kan være klar til den planlagte forårssæson, hvor vi får travlt med at indhente det tabte.

Alligevel bliver projektet forsinket, hedder det fra Energinet. Baltic Pipe forventes dog at kunne levere en del af den aftalte mængde gas fra den oprindelige idriftsættelsesdato den 1. oktober 2022 ved at benytte en del af det eksisterende danske gastransmissionsnet frem til 1. januar 2023, hvor hele projektet efter planen går i drift og kan levere den fulde kapacitet på 10 milliarder kubikmeter gas om året.

Når den nye miljøtilladelse er givet, kan netselskabet Cerius blandt andet færdiggøre arbejdet på det sidste af de to 50 kV elkabler, der skal forsyne den kommende kompressorstation i Everdrup i Sydsjælland.

Læs også