Styrelse præsenterer planer for gasledning på Sydhavsøerne

Energistyrelsen har udgivet miljøkonsekvensrapporten forud for den planlagte rørgasledning, der skal sikre grøn energi til blandt andet driften af Nordic Sugars fabrikker på Lolland og Falster.

Der er fuld gang i planlægningen af den gasrørledning, der skal danne grundlaget for, at der kan komme gang i produktionen af biogas på Lolland og Falster.

Og nu er myndighederne klar til at give flere oplysninger om projektet. Den 10. februar inviterer Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen samt bygherrerne bag gasrørledningsprojektet på Lolland-Falster til et virtuelt borgermøde om projektet.

Det er de to statslige energiselskaber, Energinet og Evida, der står for etableringen af gasledningen fra Everdrup i Sydsjælland til Nakskov, og selv om der er længe til, at selve anlægsarbejdet går i gang, er der nok at se til i projektet, fortæller projektchef Lars Bennedsen.

- Vi er stadig i gang med myndighedsbehandlingen, hvor vi skal have VVM-tilladelser og landsplandirektiv, som er i proces. Det er der, vi står lige nu. Sideløbende er vi i gang med designaktiviteter, altså projekteringen og forberedelserne til at bygge selve gasledningen. Vi har rådgivere til at regne på det videre detaildesign af vej- og banekrydsninger, siger han til Folketidende.

Får betydning for CO2-aftryk

Selv om projektet er blevet godkendt på Christiansborg, og Nature Energy har indgået aftale med landmænd på øerne om at levere biomasse til to biogasanlæg på øerne, er der fortsat debat om det fornuftige i at anlægge gasledningen rent klimamæssigt.

I en miljøkonsekvensrapport, som Energinet og Evida har udsendt, fremgår det, at der vil være et CO2-aftryk på 16.500 tons i forbindelse med anlægsbyggeriet. Men det er ikke nogen stor klimapåvirkning, mener de to statslige selskaber.

- Set i lyset af at projektets tekniske levetid er 50 år og sammenlignet med den samlede årlige udledning fra Danmark, er der tale om en lille klimapåvirkning. Danmarks samlede udledning af CO2e var i 2018 på 54,8 millioner tons, lyder det fra Energinet og Evida i rapporten.

Det er primært byggematerialerne, der er årsag til klimapåvirkningen. Cirka 12.800 tons af CO2-aftrykket skyldes, at der skal bruges stål til at lave gasrørledningen under anlægsfasen.

Når ledningen er taget i brug, vil det primært være elforbruget, der kan påvirke CO2-aftrykket fra ledningen. Det vil dog blive mindre og mindre, jo længere tid der går, da mængden af biogas i ledningen vil blive større med tiden.

Borgermødet, der afvikles den 10. februar, starter kl. 19 og slutter efter planen kl. 20.30. 

Læs også