Politikere til konference: Der er kæmpe potentiale i biogas

Biogas er ordet, der igen og igen nævnes i nyhederne, når der tales energiforsyning og grøn energi. Det handler dog ikke kun om energi, men også om geo- og sikkerhedspolitik. Forleden blev biogassen endevendt på konference hos LandboSyd i Aabenraa.

Siden klimaet kom på dagsordenen, har biogas vundet frem som en af de grønne løsninger. Og på en tragisk baggrund kom der for alvor tryk på omtalen af biogas, da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar. Nu handler det ikke længere kun om klima, men også om, at Danmark kan gøre sig fri af olie og gasleverancer fra Rusland.

- Biogas har et stort potentiale og er og bliver en betydelig medspiller i den grønne omlægning. Biogas står allerede for en fjerdedel af gasforbruget i Danmark og afgasser 30 procent af gyllen, fortalte Henrik Høegh fra Biogas Danmark på Biogaskonference 2022. Den blev forleden afholdt hos LandboSyd i Aabenraa med deltagelse af landmænd, kommuner, brancheforeninger, pengeinstitutter samt foreninger og forskere.

- Jeg synes, det er oplagt, at vores andelsselskaber kaster sig ind i biogasbranchen. Det er den hurtigste og største mulighed for at nedbringe CO2 i fødevaresektoren,  fastslog Henrik Høegh, der nævnte, at biogas faktisk kan udfase naturgassen allerede i 2027/28, hvis man fra politisk side er med.

Et emne Benny Engelbrecht (S) og Carsten Kissmeyer (V) gav deres input til.

Vi skal videre

- Det er ekstremt vigtigt, at vi finder løsningerne og får lavet de brede aftaler, der skal til for, at vi kommer hurtigt videre – og bliver uafhængige af alle typer energiforsyning fra Rusland. Det kræver, at vi skal have endnu mere biogas end det, vi har nu, og have en debat med naboer om alle former for energi; biogas, vindmøller med mere, sagde Benny Engelbrecht.

- De investeringer, vi står overfor, er astronomiske. En revolution. Så vi skal overveje planlægningen nøje. Det er vigtigt, at vi er ordentlige, men vi skal også være hurtigere, så vi skal overveje, hvor mange der skal have veto, sagde Carsten Kissmeyer blandt andet og tilføjede, at man som politiker også skal træffe de svære beslutninger:

- Der skal være lokal indflydelse, men vi skal finde praktiske løsninger og snakke med hinanden.

Gå med i foreninger

Biogasproduktionen er i vækst, og der er i dag omkring 190 biogasanlæg i Danmark – dog primært i den vestlige del af landet, hvor der er flest husdyrbrug. Det er også her, den afgassede gylle skal retur til markerne.

Dagen bød på indlæg om, hvem klimakreditterne egentlig tilfalder; landmanden eller energiselskabet, og planteavlsrådgiverne Jens Good og Poul Erik Nielsen fra LandboSyd kom med deres bud på, om biogasgylle er guld. Og kort fortalt er det overordnede billede, at afgasset gylle giver en bedre afgrøde i de fleste tilfælde.

Samtidig blev det understreget, at det vigtigt, at landmændene får anerkendelser og økonomisk udbytte af biomasseleverancerne. Det satte Martin Lambert Pedersen, svineproducent og formand for Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL) fokus på:

- Der er en del forhold at tage hensyn til, når der udfærdiges leverandørkontrakter. Det er blandt andet fair afregning for husdyrgødning, ejerskab af klimaværdier med mere. Så jeg vil da opfordre til, at man som leverandørforening melder sig ind i LBBL, sagde han.

De godt 70 tilhørere fik hørt om bionaturgascertifikater, om pyrolyse og forsker Henrik Wenzel, SDU institut for grøn teknologi, tog et langt kig ind i krystalkuglen og gav bud på, hvordan vi optimerer fremtidens match mellem efterspørgsel og udbud efter kulstofholdige stoffer – og biogassen rolle heri.

Læs også