Biogas fylder nu mere end en fjerdedel i gasnettet

Biogas udgør en stadigt større del af gasforbruget i Danmark og stiger nu til et rekordhøjt niveau. Det viser Forsyningstilsynets »markedsrapport for gas 2021«. 

Rapporten viser, at andelen af bionaturgas i systemet er steget med 37 procent fra 2020 til 2021, så den i dag fylder over en fjerdedel af det danske forbrug.

- Den voksende andel af bionaturgas i det danske system er alt andet lige med til at imødegå nogle af de bekymringer for forsyningssikkerheden, som vi har oplevet i den senere tid, siger direktør for Forsyningstilsynet Carsten Smidt i forbindelse med offentliggørelsen

Produktionen af bionaturgas er steget markant fra 2015 til 2021, fra 26 millioner kubikmeter til nu 499 millioner kubikmeter. Målt i procent af det samlede danske forbrug af naturgas har der været tale om en stigning fra én procent til 26 procent. 

Desuden viser rapporten, at prisen på naturgas på det danske marked steg med 550 procent i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal året forinden. 

Den 24. december 2021 slog prisen en historisk rekord med en pris i gennemsnit på dagen på 180,18 EUR/MWh (16,27 DKK/m3). Gennemsnitsprisen for hele 4. kvartal 2021 var på 96,20 EUR/MWh (8,69 DKK/m3), hvilket er en stigning på 550 procent i forhold til de 14,72 EUR/MWh (1,33 DKK/m3), som var gennemsnittet i samme periode i 2020.

Forsyningstilsynet overvåger løbende forhold, som kan have betydning for konkurrencen på det danske og europæiske marked for køb og salg af naturgas. Tilsynet har i den forbindelse observeret en stigende grad af transport af gas fra Danmark til Tyskland, som strider mod, hvad prissignalerne umiddelbart ville diktere. Der er her tale om, hvad Forsyningstilsynet anser som uhensigtsmæssig markedsadfærd.

- Vi har observeret en stigende tendens til, at markedsaktører systematisk har eksporteret gas fra Danmark til Tyskland, også selvom prisen syd for grænsen har været lavere, og gevinsten ved salg i Danmark derved kunne have været højere. Der kan være flere årsager til dette, hvilket er noget, vi vil se nærmere på i den kommende tid, siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynets overvågning kommer herudover til fortsat at fokusere på konsekvenserne af den skærpede forsyningssikkerhedsmæssige situation samt åbningen af Baltic Pipe og genidriftsættelsen af Tyra-platformen.

Læs også