Stort fald i naturgasforbruget

Forbruget af naturgas faldt med 29,3 procent i første halvår af 2022 sammenlignet med samme periode året før, mens forbruget af olie og kul steg med henholdsvis 9,4 procent og 1,1 procent. Det fremgår af Energistyrelsens kvartalsstatistik, som også viser, at især produktion af strøm fra vindkraft og solenergi steg markant.

Det faktiske energiforbrug steg i første halvår af 2022 med 1,7 procent i forhold til samme periode året før. 

Produktionen af strøm fra de danske vindmøller var 28,5 procent højere i første halvår af 2022 sammenlignet med året før på grund af bedre vindforhold. Det betød, at vindkraftens andel af elforsyningen steg fra 41 pct. til 52 pct. 

Samtidig var elproduktionen fra solceller 63,9 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2021 på grund af signifikant flere solskinstimer og idriftsættelse af nye solcelleanlæg.

Læs også