Yderligere to reaktortanke til foråret

Majs, som indtil nu har indgået i processen, er på vej til at blive udfaset. Derfor skyder to nye reaktortanke op i Flemløse næste år.

Foran Flemløse Biogas med de tre store reaktortanke på hver 5.600 kubikmeter fortæller Jørgen Stougaard, at der er hentet tilladelse til opførelse af yderligere to reaktortanke på samme størrelse.

Det skyldes, at majs, der indtil videre har indgået med 12 procent i »foderplanen«, som 1. generationsprodukt, nu skal udfases. I stedet er det planen at erstatte denne ingrediens med mere dybstrøelsesgødning.

- Det giver en længere opholdstid i reaktortankene, og derfor har vi behov for yderlig kapacitet.

Produktionen på de omkring 800 kubikmeter opgraderet gas, som daglig sendes ud i det statslige Evida-gasnet, bliver ikke væsentligt forøget med udvidelsen. Gevinsten vil ifølge Jørgen Stougaard først og fremmest være på markerne, hvor majsen kan erstattes med korn.

Læs også